Obilježavanje Međunarodnog dana volontera - akcija “Želim proći”

UZ MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM
Inicijativa za volonterski centar Istarske županije, u skopu građanske inicijative Obilježavanje Međunarodnog dana volontera, 03. prosinca 2010. godine organizira u MMC Luka predstavljanje organizacija civilnog društva i ustanova koje rade s volonterima i volonterkama ili ih uključuju u svoj rad. Zainteresirane građanke i građani moći će od 10 do 13sati razgovarati s predstavnicima organizacija koje su se odazvale i tako bolje upoznati njihov rad, kao i mogućnosti za volontiranje. Cilj ovakvog predstavljanja je podići vidljivost volontiranja, doprinijeti priznavanju
vrijednosti volonterskog rada, te zajedničkim druženjem organizatora volontiranja, volonterki/a i građana/ki obilježiti Međunarodni dan volontera (5. prosinca). Istovremeno će volonterke i volonteri Inicijative za volonterski centar Istarske županije i suradničkih organizacija provesti akciju "Želim proći!" kojom će se, uz Dan volontera, obilježiti i Međunarodni dan osoba s invaliditetom.
Volonteri/ke će vozače i vozačice nepropisno parkiranih vozila u centru Pule upozoravati kako na taj način otežavaju prolaz svim osobama s poteškoćama u kretanju, te se zahvaliti onima koji pravilno parkiraju. Na taj način želimo pridonijeti svijesti vozača/ica o ljudima s invaliditetom čije poteškoće u kretanju svojim nesavjesnim parkiranjem dodatno otežavamo. U provedbi i predstavljanju građanske inicijative sudjeluju: Inicijativa za volonterski centar Istarske županije (Suncokret Pula, Casoni vecchi, Zelena Istra, ZUM, Metamedij, Crveni križ Pula, Obiteljski centar Istarske županije) i suradnici (Udruga obitelji osoba stradalih u prometu, Društvo distrofičara Istre, Policijska postaja Pula, DTI Pazin, Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Pula, Udruga Merlin), Regional Express, MMC Luka.
U akciju “Želim proći” su se putem komunalnih i prometnih redara uključili i gradovi: Grad Buje, Grad Novigrad, Grad Vodnjan, Grad Poreč, Grad Labin, Grad Pazin I Grad Rovinj. Građansku inicijativu Obilježavanje Međunarodnog dana volontera I Međunarodnog dana osoba s invaliditetom financira Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva uz sufinancijsku pomoć udruge ZUM, uz sponzorstvo tiskare Denona.d.o.o.
Svaka država u kojoj vlada demokracija temelji se na volonterstvu i te države najveće vrijednosti vide u volonterskom radu. Zbog toga je u Hrvatskoj potrebno snažnije poduprijeti volonterstvo među građanima/kama, a naročito među mladima. Mlade ljude doživljavamo kao potencijal, resurs, brzo upijaju i uče te se brzo prilagođavaju. Zadnji podaci o tome koliko ljudi u Hrvatskoj volontira pokazuju da samo 6% građana/ki u RH volontira, a što se tiče mladih ta brojka je još manja: 4% mladih osoba u RH volontira. Potrebno je da sve institucije i razne organizacije u narednih 10 godina ulože veće napore kako bi se ti postoci povećali i kako bi na taj način stvorili kvalitetnije okruženje/ zajednicu.
Volonteri/ke su uključeni u širok raspon aktivnosti poput obrazovanja i pružanja usluga, međusobne pomoći i samopomoći, zastupanja, provođenja kampanja, njegovanja tradicije i kulture. Kroz volontiranje ljudi razvijaju komunikacijske i organizacijske vještine, proširuju svoje socijalne krugove i često dobivaju mogućnost za plaćene poslove u budućnosti, a jedino što je za to potrebno jest: pozitivan stav, volja za učenjem, malo kreativnosti i mrvica fleksibilnosti.
Inicijativa za Volonterski centar Istarske županije predstavlja zajednička nastojanja Udruge Suncokret - Pula, Zelene Istre, Udruge ZUM, Metamedij, Udruge Casoni Vecchi, te Obiteljskog centra IŽ i Crvenog Križa Pula da se doprinese razvoju kulture volontiranja: boljem društvenom prepoznavanju vrijednosti volontiranja i većem uključivanju volontera u rad udruga/organizacija/institucija koje podižu kvalitetu života građana. Tijekom 2010. godine započelo se sa stvaranjem baze organizacija zainteresiranih za uključivanje volontera kao i baze potencijalnih volontera te se ideja volonterskog centra promovirala u lokalnim medijima.
Baza će biti jednako korisna organizacijama koje, kako bi radile još kvalitetnije, žele u svoj rad uključiti volontere, kao i građanima i građankama, posebno mladima, koji žele aktivno doprinijeti zajednici u kojoj žive. Osnovni ciljevi baze su povećati dostupnost informacija o mogućnostima volontiranja kod građana, povećati dostupnost i mogućnosti odabira suradnika-volontera kod organizatora volontiranja, te ubrzati proces spajanja organizatora s volonterima/kama. U ovoj fazi rada na osnivanju volonterskog centra, baza je smještena na internetskoj stranici
http://twiki.pula.org/bin/view/VolonterskiCentar, na kojoj zainteresirani organizatori volontiranja i građani/ke koji žele volontirati mogu preuzeti prijavne obrasce.
Tijekom 2011. godine projektom VCIŽ želimo i dalje promovirati, razvijati i integrirati volonterski rad u lokalnu zajednicu i to tako da će se: povećati informiranje i educiranje građana o volonterizmu te educiranje organizacija o menadžmentu volontera, uključiti građanstvo u rješavanje društvenih problema i potreba-volonterske akcije, surađivati s lokalnom upravom i samoupravom i medijima.
Akcija «Želim proći» koju će povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera provesti volonteri/ke Inicijative, događa se na dan 03.12. 2010. - Međunarodni dan osoba s invaliditetom, jer su u inicijativi složni u mišljenju da se volonterizmom može pomoći u rješavanju nekih problema, djelovati u i na zajednicu te ćemo tako akcijom ukazati na jedan od velikih problema u gradu Puli. Naime, zbog neproporcionalnog broja automobila i parkirnih mjesta u Gradu Puli mnogi učesnici u prometu pate zbog nepropisno parkiranih i cilj ove akcije je osvijestiti građane o važnosti udruživanja u akcije, ali i podsjećanje vozača na druge sudionike u prometu, posebno na djecu, majke sa kolicima, osobe s invaliditetom i druge učesnike na koje nepropisno parkirani automobili direktno utječu.
Program građanske inicijative obilježavanja Međunarodnog dana volontera i Međunarodnog dana osoba s invaliditetom odvijat će se slijedećom dinamikom:
09:00-10:00
Registracija sudionika (gdje će se volonteri upisati, popiti čaj ili kavu, dobiti majicu i poslušati upute o akciji i dogovor o šetnji)
10:00-13:00
U prostoru MMCLuke će se predstavljati redom udruge iz Istre koje imaju iskustva u radu sa volonterima i posjetitelji Luke moći će dobiti informacije o tome gdje i kako mogu volontirati.
10:15
Mobilni dio akcije “Želim proći”. Dvije grupe koje čine volonteri/ke s voditeljima, snimateljem i prometnim policajcem prohodat će kroz uži dio centra grada i letcima obilježiti propisno/nepropisno parkiranje. Volonteri će dijeliti crvene letke onima koje treba upozoriti i zelene letke onim vozačima koje treba pohvaliti.
U sklopu same akcije očekujemo i podršku u vidu performansa gosp. Pina Ivančića koji će zajedno s grupom djece prošetati gradskim ulicama i također ostavljanjem ranije navedenih letaka dodatno podcrtati probleme nemobilnosti i neprohodnosti našeg grada. Šetnjom u trajanju od sat vremena obilježit ćemo Međunarodni dan volontera i Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, a dolaskom na cilj, MMC Luka, građanska inicijativa privest će se kraju uz zakusku i zahvale organizatorima. (REX)