Obilježavanje Dana osoba s invaliditetom u Ližnjanu

Obilježavanje Dana osoba s invaliditetom u Ližnjanu-132723

DAN ĆE SE OBILJEŽITI TRIBINOM  ​ 
U ponedjeljak, 5. prosinca u Općinskoj vijećnici u Ližnjanu obilježiti će se Dan osoba s invaliditetom. Dan će obilježiti tribinom na temu Pristupačnosti evenata za osobe s invaliditetom pod nazivom “Ljeto Svima!”

Tribina na temu Pristupačnosti evenata za osobe s invaliditetom s ciljem obilježavanja Dana osoba invaliditetom u sklopu projekta E-učenje o društvenom poduzetništvu organizirana je u dva dijela: 

1. Prvi dio  Prezentacija   podizne prijenosne platforme koja služi za lakši pristup događanjima

2. Drugi dio Tribina i konferencija - rasprava na temu poboljšanja uvjeta za gledatelje (osobe s invaliditetom) na ljetnim manifestacijama

U prvom dijelu kao posebna točka organizatorima evenata predstavit će se podizna prijenosna platforma koja služi za lakši pristup događanjima. U drugom dijelu otvorit će se rasprava s ciljem detektiranja potreba osoba s invaliditetom kao posjetitelja kulturnih i zabavnih događanja. Sudjeluju, s jedne strane - organizatori, s druge predstavnici udruga i predstavnici jedinice lokalne samouprave.

Program:

10:00 – 10:15 Uvodni pozdrav i predstavljanje projekta – Načelnik Općine Ližnjan Marko Ravnić

10:15 Predstavljanje i prezentacija platforme – Zuzana Hoti Radolović  Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre

11:00 – 12: 00 Rasprava  s ciljem definiranja problema i pronalaska rješenja​

12:00 Izjave za medije i prezentacija za medije 

12:30 Lagana zakuska 

Simbol Međunarodnog dana osoba s invaliditetom je simbolom UN-a uz plavu riječ crvenog početnog slova E na engleskom jeziku – „Enable“ – što znači “omogućiti”.

Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj živi 508.350 osoba s invaliditetom, od čega je 60% muškaraca i 40% žena, a u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske osobe s invaliditetom čine 12% stanovnika.

Nositelj projekta: Općina Ližnjan- Lisignano
Partner projekta: Udruga mladih i Alumni FET Pula
Ukupan iznos projekta: 1.027.529,44 kune.
Iznos bespovratnih sredstava: 1.027.529,44 kune.
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)
Organizacija događanja financirana je u okviru Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

(S.V.)