Obavijest o izmjenama na bira?kim mjestima u gradu Puli

DA BIRA?I NE LUTAJU !

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pule, za provo?enje izbora zastupnika u Hrvatski sabor, koji ?e se održati u nedjelju,  25. studenog 2007. godine u vremenu od 7 do 19 sati, obavještava bira?e da je u odnosu na posljednje izbore došlo do izmjena na redovitim bira?kim mjestima u gradu Puli, i to na na?in da;


BIRA?I KOJI SU RANIJE GLASOVALI NA BIRA?KOM MJESTU U PULI, JAPODSKA ULICA 80 (prostorije sama?kog doma), i koji imaju prebivalište u sljede?im ulicama: Ulica Bra?e ?eh, Ulica Komunal, Mandi?eva ulica, Duki?eva ulica, Ulica Monte Serpo, Šandaljska ulica, Šijanska cesta, Ulica Ilirija, Ulica La Romana, Ulica Valica, i Vernalska ulica,  glasuju sada NA BIRA?KOM MJESTU BR. 21 U PULI, LABINSKA ULICA 2 (Snack bar „Slatkica“).


BIRA?I KOJI SU RANIJE GLASOVALI NA BIRA?KOM MJESTU U PULI, RIZZIJEVA 40 (Industrijska škola – Praktikum) i dalje ?e glasovati na istoj adresi, time da ?e na toj adresi biti sada dva bira?ka mjesta i to bira?ko mjesto br. 35 i bira?ko mjesto br. 36. Bira?ko mjesto br. 35 u Puli, Rizzijeva 40 (Industrijska škola – Praktikum) sada obuhva?a bira?e s prebivalištem u: Mardeganijeva ulica, Bratuli?ev prilaz, Carlijeva ulica, Šenoina ulica, De Franceschijeva ulica, Gervaisova ulica, Schiavuzzijev prilaz, Cesta Prekomorskih brigada (parni 2-12) i Ritossina ulica, dok bira?ko mjesto br. 36 u Puli, Rizzijeva 40 (Industrijska škola – Praktikum) obuhva?a bira?e s prebivalištem u: Palisina ulica, Coceicheva ulica, Jeluši?ev prilaz, Caprinov prilaz i Prilaz Monte Cappelletta.  


BIRA?I KOJI SU RANIJE GLASOVALI NA BIRA?KOM MJESTU U PULI, RADNI?KA ULICA 5 (prostorije bivše MZ „Šijana“) i koji imaju prebivalište u sljede?im ulicama: Buzetska ulica, Ulica 43. istarske divizije, Plominska ulica, Put za groblje, Radni?ka ulica, Trinajsti?eva ulica, Vinogradska ulica, Vodovodna ulica, Ulica Svetog Jurija i Trg I. istarske brigade, sada ?e glasovati NA BIRA?KOM MJESTU BR. 20 U PULI, 43. ISTARSKE DIVIZIJE 5 (prostorije OŠ „Šijana“).


BIRA?I KOJI SU RANIJE GLASOVALI NA BIRA?KOM MJESTU BR. 4 U PULI, KAŠTANJER 8 (MO Kaštanjer i MO Monvidal) i koji imaju prebivalište u sljede?im ulicama: Flegova ulica, Humska ulica, Japodska ulica, Studen?eva ulica i Valvidalska ulica, sada ?e glasovati na BIRA?KOM MJESTU BR. 5 U PULI, KAŠTANJER 10 (MO Kaštanjer i MO Monvidal).


OSTALA REDOVITA BIRA?KA MJESTA OSTAJU U CJELOSTI  NEIZMJENJENA.


Bira?i koji glasuju izvan mjesta prebivališta, a koji su privremeno upisani u popis bira?a na podru?ju Grada Pule, Grada Vodnjana te Op?ina Barban, Fažana, Ližnjan, Mar?ana, Medulin i Svetvin?enat, glasuju u Puli na bira?kom mjestu broj 6, OŠ «Centar», Danteov trg 2.

Bira?i državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište u inozemstvu, a borave ili ?e se na dan izbora zate?i na podru?ju Republike Hrvatske, glasovati ?e u Puli, na bira?kom mjestu broj 2, Banov?eva ulica 4 i 6 (prostorije MO Veruda). ( B.B.)