NOVI FOJI I PI?ONSKA KRONIKA POSLOVNI PARTNERI ROCKWOOLA??

Pripremili: Sanja Šariri, Nenad Marjanovi? ?im smo u Regionalu (neslužbeno) doznali za planirani obilazak gradilišta tvornice kamene vune u Pi?nu i kontaktirali smo odgovorne u Rockwoolu mogu li mu se pridružiti i naši novinari. Re?eno nam je obilazak planiran isklju?ivo za poslovne partnere i da nije predvi?en dolazak nikakvih medija te da ?emo o eventualnom takvom posjetu biti na vrijeme obaviješteni. Me?utim, doznajemo da su me?u poslovnim partnerima svoje mjesto našli, osim vi?enijih i uglednijih poduzetnika i mještana iz Pi?na i okolice, i predstavnici listova Novi foji i Pi?onske kronike. O?ito je da je ovdje rije? o pokušaju uspostave dobrih odnosa graditelja tvornice i lokalnog stanovništva, a neobi?no je u svemu tome da su im i lokalni mediji – poslovni partneri. Doznajemo da je za spomenute partnere, osim zakuske, uprili?ena i prezentacija koju je vodio Vladimir Jelavi?, autor Studije o utjecaju tvornice kamene vune na okoliš. Jelavi? je istaknuo da od tvornice i štetnih plinova ne treba imati nikakvih bojazni jer da oni ne?e imati štetnih posljedica po zdravlje ljudi. Ono što je bitnije od ove konstatacije jest zasigurno ?injenica da Studija podatke o utjecaju tvornice na zdravlje ljudi uop?e ne sadrži… Bartoszu Stentoftu, voditelju projekta Adriatic Rockwoola, su nazo?ni potom uputili zahtjev za angažmanom neovisnog stru?njaka koji ?e razjasniti postoji li zbilja ili ne opasnost po ljudsko zdravlje, a zatražena je i objava cjelokupne Studije o utjecaju na okoliš koja je sada dostupna tek u skra?enom izdanju. Stentoft je na zahtjeve odgovorio isti?u?i da je Rockwool stru?njake ve? platio i da po tom pitanju ne namjerava ništa dodatno poduzimati, a za Studiju je ustvrdio da je "poput umjetni?kog djela koje ne mogu svi imati". ROCKWOOL GUBI BITKU S MEDIJIMA? Bez obzira na ?injenicu da su u Rockwoolu poduzeli sve ne bi li popravili sliku o sebi samima, što je istini za volju i njihovo legitimno pravo, stje?e se dojam da je ve?ina medija vrlo ozbiljno shvatila eventualnu opasnost koja prati ovu tvornicu kamene vune. Iako medijima nije u cijelosti prezentirana ve? pomalo legendarna Studija, potpuno je izvjesno da su mediji prepoznali "umjetni?ke dosega" ove "umjetnine" koju mogu posjedovati samo odabrani. Mogu nadležni iz Rockwoola uskra?ivati uvid u Studiju, mogu je osigurati zaštitarima i ?uvati od o?iju javnosti, no za?u?uje da ti isti nisu svjesni da se takvim ponašanjem otvara prostor brojnim špekulacijama. Naravno, mediji su za to najmanje krivi. STAKLENE NOGE Nogometnom klubu mizernih 10 tisu?a kuna!!! Rockwool ne bira niti štedi sredstva žele?i se približiti lokalnoj zajednici. Sport, posebice onaj amaterski, u cijelosti je prepušten na milost i nemilost tržištu, a tržište je surovije nego ikad. Nogometni klub Pi?an je tako po nekim saznanjima "bogatiji" za ?itavih 10 tisu?a kuna, a dobrotvor je, naravno, Rockwool. Ova bi donacija koja je u realnim okvirima smiješna i malena, a za ponižene sportske djelatnike, amatere, velika kao ku?a, vjerojatno bi trebala amortizirati nastali naboj i komešanje u lokalnog stanovništva. Labinštinom kola pri?a da su pojedini de?ki iz nogometnog kluba bili glasni protivnici gradnje tvornice, no 10 tisu?ica vjerojatno su te glasove utišali. Bez obzira što se o ljudskim pravima, ekologiji, zdravlju nikada nije lamentiralo više nego u zadnjih petnaestak godina postavlja se pitanje gdje po?inje i gdje završava prag tolerancije koji se ne bi trebalo prelaziti. Tragi?no je da ovakvi primjeri potvr?uju teoriju kako sve ima svoju cijenu, no ono što u ovom primjeru bode o?i je to da je cijena ponosa u Istri izgleda sve niža, reklo bi se bagatelna. Tko je sljede?i?