Nema pravde za malog čovjeka, stanari ove zgrade više neće vidjeti dnevno svjetlo

Nema pravde za malog čovjeka, stanari ove zgrade više neće vidjeti dnevno svjetlo-122822

PROJEKT 'OMLADINSKA' NADVISIT ĆE SUSJEDNU ZGRADU, STANARI OGORČENI
U redakciju Regional Expressa javili su se nezadovoljni stanari zgrade u Ulici Mate Balote 2 s molbom pomoći 'malom čovjeku' poput njih. Planiranom realizacijom projekta 'Omladinska' , stanari istočne strane navedene zgrade više neće vidjeti sunca. Prema projektu, nova stambeno-poslovna zgrada biti će visoka najamanje 20 metara, prema saznanjima stanara Balotine Sanje i Marjana Četković, nova izgradnja nadvisivati će njihovu zgradu za 6 do 7 metara. To je po njima u izravnoj koliziji sa zdravljem i potrebama ostalih ljudi koji žive u neposrednoj blizini budućeg objekta. Zbog svega su kontaktirali Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a peticiju je potpisalo 22 stanara Balotine. Dopis je na znanje upućen i gradonačelniku Pule Filipu Zoričiću.
Stanari Balotine, kako se navodi u dopisu nemaju problem da investitor zarađuje od prodaje stanova i obavljanja gospodarske djelatnosti, ali ih smeta da njihovo zdravlje zbog toga trpi. Osim zaklanjanja dnevnog svjetla zbog visine izgradnje, u planu je, navode Četkovići i rušenje 6 višegodišnjih stabala koji stanarima omogućava život u prirodnom okolišu.

U nastavku cjelovit dopis upućen Gradu Puli:
'U svezi postupka izdavanja građevinske dozvole, a po pozivu da izvršimo uvid u idejni PROJEKT OMLADINSKA, budućeg stambeno-poslovnog prostora u Puli, u Radićevoj ulici, kao stanari u stambenoj zgradi Pula, Mate Balote 2, dostavljamo svoju prestavku, kako slijedi:

-    Apsolutno se protivimo izdavanju građevinske dozvole, na predmetnoj lokaciji, budući se time ugrožavaju naša temeljna ljudska prava, pravo na život u zdravom i socijaliziranom okolištu,

-    Ne osporavamo investitoru da obavlja gospodarsku djelatnost, da ostvaruje zaradu od prodaje budućih stambenih ili poslovnih objekata, ali ne slažemo se da interes investitora u izgradnji, bude u izravnoj koliziji sa zdravljem i potrebama ostalih ljudi koji žive u neposrednoj blizini budućeg objekta,

-    Naime, objekat koji se planira graditi, po svojim gabaritima i izgrađenosti, izravno utječe na naš život i zdravlje u stanu na visokom prizemlju, koji će biti potpuno zaklonjen, bez doticaja sunca, dnevne svjetlosti i prirodno ventiliranog zraka, a da ne govorimo da će se izgradnjom budućeg objekta, ukloniti 6 višegodišnjih stabala, koja ovom dijelu grada predstavljaju prirodna pluća, a nama vlasnicima stanova omogućavaju zdrav i prirodan životni okoliš,

-    Ne ulazeći u poslovne interese investitora (prodaja stanova i/ili poslovnih prostora po prosječnoj današnjoj tržišnoj cijeni od 2.500.-EUR), kao i interes Grada Pule-Pola da prihoduje u Proračunu od iznosa za komunalni doprinos, nismo suglasni da se pogodovanjem jednom investitoru, devastira gradski urbanistički prostor a na štetu građana, vlasnika stanova, čija će tržišna vrijednost, upravo zbog ovakve intervencije u prostoru, višestruko pasti,

-    Ne sumnjamo da je idejni projekt u skladu sa GPU i/ili UPU Grada Pule, (ne sumnjamo da je, jer se radi o dobro znanom investitoru), želimo da kao višegodišnji stanari ovog kvarta zaštitimo svoje pravo na zdrav i kvalitetan život i životnu sredinu, a kako je vama u nazivu Upravnog odjela i „ZAŠTITA OKOLIŠA“, smatramo da prioritetno kod izdavanja budućeg akta, morate voditi računa o tome.

Kako pretpostavljamo da će ovaj predmet ići u pravcu kao i svi dosadašnji (da se vrši uvid u spis predmeta samo da se zadovolji forma i zakonska procedura), a da je odluka već spremna, o ovom postupku obavjestit ćemo gradonačelnika Filipa Zoričića, sve medije, članove Mjesnog odbora, pozvat ćemo sve stanare iz zgrade Mate Balote 2, da izađu na teren na kojem se planira buduća gradnja, pa neka svi budu upoznati iz kojih razloga se ovakvi objekti planiraju i interpoliraju u samom središtu grada, kada postoji dosta neizgrađenog urbanog zemljišta u rubnim dijelovima grada.

Očito je da se ovakvim i sličnim postupanjima pogoduje građevinskom lobiju, koji na svoj „spretan legalni način“ dolaze do stambenih i poslovnih prostora koje kasnije prodaju na tržištu po cijeni m2 / 2500-3000.-EUR.

Slijedom svega narečenog apsolutno se protivimo izdavanju građevinske dozvole za budući objekt  u Radićevoj ulici, kako je to prikazano u idejnom projektu.

Molimo da nas, kao stranke u postupku, redovito izvještavate o svim postupcima i radnjama koje poduzimate u ovom predmetu.


S poštovanjem,


Na znanje: Gradonačlenik g. Filip Zoričić


U Puli, 15.11.2021.                        Četković Marijan v.r.
                                Četković Sanja v.r.'

(REX/D.F./Foto: Elvis Malagić))