Neka smrt bora bude pouka

PULJANI OGOR?ENI POSTUPCIMA GRADSKIH SLUŽBI

Danas je na Sisplacu, na mjestu gdje je do ju?er stajao jedan velebni bor, održana konferencija za medije Zelene Istre potpomognuta prisustvom ogor?enih stanara obližnjih zgrada koji nisu mogli vjerovati da su tijekom ju?erašnjeg dana radnici Herculanee posjekli najve?i i najljepši bor koji je rastao u blizini njihovih zgrada.

ZA BOROVE SAMO SJE?A PALI 

Predstavnica Zelene Istre Dušica Radoj?i? odmah je ustvrdila da je, nažalost, praksa nemilosrdnog rezanja stabala zapravo jedina i uvriježena praksa Grada Pule vezana za "održavanje zelenih površina u gradu". "Mogu vam navesti nekoliko lokacija na kojima se samo u zadnjih nekoliko tjedana posjeklo više stabala. To su Verudela, gdje su se "ure?enjem" sjekli borovi, a gra?ani su nas o?ajni zvali da to nekako sprije?imo, potom parking u Viškoj ulici na Verudi na kojem je jedna osoba posjekla stabla i zasula površinu šljunkom da bi imala gdje parkirati automobile. Zatim, sjetimo se, parka kod pulske katedrale u kojem su stabla posje?ena radi arheoloških iskopina… Nemojmo zaboraviti pritom da nikakva sadnja od jednog metra visine, ako do nje uop?e do?e, ne može nadomjestiti gorostase koji bivaju posje?eni", naglasila je Radoj?i?. Prisutnim se novinarima obratilo i nekoliko ogor?enih i revoltiranih stanara u prili?no emocionalnom istupima, što je bilo i za o?ekivati. "Još sam se 1966. igrao u sjeni tog bora i ne mogu vjerovati da ga nema. Pravnik sam po struci i odgovorno tvrdim da nije bilo potrebe za sje?om ovog prekrasnog bora. Žalostan sam što nisam stigao na piljenje stabla, ovako smo dovedeni pred svršen ?in…", istaknuo je Valter Kapov, stanar koji je novinarima pokazao i nekoliko fotografija na kojima se vidi kako radnici Herculanee režu panj koji je ju?er ostao od bora ne bi li, prema tvrdnjama Kapova, "simulirali" navodni pad zbog kojeg je bor posje?en.

MOŽE SE I DRUGA?IJE 

Na presici je bila nazo?na i osoba koja je izdala nalog za sje?u, Željka Milosavljevi?, iz nadležnog gradskog odjela koja je iznijela svoju verziju doga?aja. "Naš je odjel zaprimio pozive nekih stanara da je stablo nagnuto i da prijeti djeci koja se igraju na dje?jem igralištu u neposrednoj blizini. Utvrdili smo da stablo doista jest nagnuto, da mu je podignuto žilište i da je ono nestabilno. Da je stablo bilo sigurno, ne bismo ga posjekli. Osim toga, u razgovoru sa šefom "Šumarije" Valterom Burši?em dobila saa potvrdu da mu je to stablo otprije poznato i da je ono zbilja opasno", iznijela je "obranu" Milosavljevi?. Potom je rije? uzeo Vladimir Na?inovi?, entuzijast koji je sam poduzeo akciju podupiranja nekoliko stabala na kupalištu Stoja koja su prije petnaestak godina prijetila padom, a ta su stabla i danas tamo. "Podupro sam stabla koja su posa?ena još 1876. godine. Ona su bila nagnuta i ja sam o svom trošku kupio cijevi i žice na otpadu i podupro stabla koja su i danas na kupalištu i koja su sigurna. Stabla koja se iz ovog ili onog razloga nagnu, mogu?e je spasiti – pa više je stajao angažman radnika Herculanee nego što bi vas moglo stajati kupovanje cijevi na otpadu", izjavio je Na?inovi? i tako gradskim odjelima pokazao da je uz samo malo dobre volje mogu?e stabla "spasiti" i ne neki drugi na?in. "Neka Grad zaduži mene i još nekoliko volontera da pokušamo spasiti ona stabla koja su se nagnula", predložio je Na?inovi?.

GRA?ANE NITKO NIŠTA IONAKO NE PITA. KOLIKO JOŠ?

Ono što je predstavnicu gradske nemilosrdnosti gotovo natjeralo u bijeg bilo je izlaganje Gordane Kapovi? koja je u nekoliko re?enica iznijela bit problema ustvrdivši da gra?ane nitko ništa ionako ne pita, pa ni kada se rade tako ozbiljni zahvati u njihovoj neposrednoj blizini. "Zašto stanari nisu bili upoznati s ovim namjeravanim zahvatom? Stanari imaju pravo na argumente ako se s predloženim gradskim rješenjima ne slažu. Ovako smo dovedeni pred gotov ?in. Nisam sigurna koliko ste u ovom slu?aju bili u pravu i uvijek ?e ostati sumnja da ste možda mogli ipak druga?ije postupiti", rekla je Kapov. Za kraj, prisutni su stanari zaklju?ili da gra?ani u ovom gradu o?ito nemaju nikakav utjecaj i izrazili nadu da ?e smrt ovog stabla biti pouka da se takve stvari više ne ponavljaju. Ho?e li ova situacija koja je na površinu iznijela svu ogor?enost prisutnih Puljana na ovakve poteze prema zajedni?kom blagu svih stanovnika grada išta promijeniti u gradskom obra?unavanju sa zelenim površinama, ostaje za vidjeti, ali nepobitno je da su gra?ani na ovaj na?in iskazali da više jednostavno nemaju strpljenja za ovakve bahatosti gradskih službi. (S. Š.)