Natjecateljski Nacionalni program 55. festivala igranog filma

IMENOVAN OCJENJIVA?KI SUD
U Ocjenjiva?ki sud natjecateljskog Nacionalnog programa 55. festivala igranog filma u Puli imenovani su:
-akademik Nedjeljko Fabrio, autor niza drama, romana, eseja i pripovijetki (Vježbanje života, Berenikina kosa, Smrt Vronskog i dr.), dramaturg, urednik na radiju i televiziji, te profesor na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu;
-Jagoda Kaloper, glumica koja je ostvarila zapažene uloge u filmovima Lisice, Ku?a, Gravitacija, W. R. Misterije orgazma i dr. te kreirala scenografiju u Zavaravanju i kostime u Dubrova?kom sutonu;
-Ivan Brki?, ?lan Drame HNK u Zagrebu zapažen po ulogama u filmovima Kako je po?eo rat na mom otoku, Je li jasno, prijatelju?, Blagajnica ho?e i?i na more, Duga mra?na no? i dr.;
-Martin Tomi?, redoviti profesor na Akademiji dramske umjetnosti, montažer filmova Kamenita vrata, Sedma kronika, Polagana predaja, Izgubljeni zavi?aj, Dobro jutro, Cijena života, Rani snijeg u Munchenu i dr.
-i Doc. dr. Nikica Gili?, filmolog koji predaje teoriju filma na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, autor knjiga Uvod u teoriju filmske pri?e i Filmske vrste i rodovi te uz Brunu Kragi?a urednik Filmskog leksikona.(REX)