Najve?e svjetsko nalazište amfora

U NESU?ENOJ «PARKING KU?I» GENERALA ZAGORCA

Djelatnici Arheološkog muzeja Istre, predvo?eni voditeljicom dr. Alkom Starac, danas su na velikom arheološkom lokalitetu u Kandlerovoj, kraj Gradske knjižnice, zaklju?ili sa iskopom depozita amfora. – Ukupno je otkriveno 1940 amfora a taj je depozit nastao prilikom osnutka rimske kolonije – kaže dr. Starac.Prema njenim rije?ima te amfore datiraju iz vremena tre?e ?etvrtine 1. stolje?a prija Krista. – Izva?ena je i posljednja amfora. Sve su amfore gotovo istog tipa. Služile su za prijevoz vina i uvezene su sa talijanske strane Jadrana obzirom da u Istri tada nisu postojale tvornice koje su ih proizvodile – kazala je jutros novinarima voditeljica arheološkog istraživanja. Dodala je da je u pripremi publikacija sa kompletnim katalogom svih izva?enih i dokumentiranih amfora. Sa?uvan je, kaže, veliki broj primjeraka sa žigovima, urezanim i oslikanim natpisima koji govore o sadržaju, porijeklu i težini amfora. Prema mnogima, taj arheološki lokalitet predstavlja najve?e sistematski istraženo kopneno nalazište amfora na svijetu. Sli?na postoje u Kartagi, Apoloniji u Albaniji te u Italiji. Istraživanja se nastavljaju. (T. B.)