Najavljena me?unarodna konferencija o Down sindromu

U PULI OD 11. DO 14. LISTOPADA
U Puli ?e se od 11. do 14. listopada održati me?unarodna konferencija pod nazivom "Osobe s Down sindromom: prijateljski u Puli", najavila je to danas ravnateljica Down sindrom centra, Branka Butorac. Zna?ajna se konferencija održava u hotelu Histria, a na njoj ?e govoriti brojni stru?njaci iz Hrvatske, Italije, Velike Britanije i Slovenije. "Putem medija želim pozvati struku da se odazove konferenciji koja je izuzetno važna, a i Hrvatska lije?nika komora prihvatila je ovaj program te ga boduje sa deset bodova", naglasila je. Ve?i dio materijalnih sredstava za kongres koji Down sindrom centar Pula organizira s hrvatskim uredom EDSA-e, dali su Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, no Branka Butorac nije zadovoljna ?injenicom da su sam Grad Pula i Istarska županija dali tek manji dio sredstava za njegovo održavanje. Medijima se predstavio i 22-godišnji Andrea Marjanovi? koji je autor fotografije na plakatu konferencije. "Andrea je kao ravnopravan ?lan završio te?aj fotografije udruge Format i cijelo ljeto radio te ?e se u hotelu Histria održati i izložba njegovih fotografija. To je prvi model integriranog profesionalnog usmjeravanja osoba s Downom i dokaz kako su i one ravnopravni ?lanovi našeg društva", rekla je Butorac. (P. A.)