Nagrade 13-og PUF-a

ŽIRI DODIJELIO KAPLJU, VJETAR I OBLAK Posljednje ve?eri 13. Me?unarodnog festivala PUF u Puli, tro?lani žiri u sastavu: Šandor Slacki, glumac kazališta DR. Inat Pula, Bojan Munjin, novinar tjednika Feral Tribune i Sabina Bambur, glumica Kamernog Teatra 55 iz Sarajeva, dodijelio je slijede?e nagrade: Kaplja - nagrada za pojedina?no ili skupno ostvarenje, koje unutar svog prinosa predstavlja nagovještaj osvježenja i trag na "Kazališnom nebu PUF-a", otišla je u ruke Baba Yaga Theatre iz Danske za predstavu "Very short stories of creatures and their journey towards a home" (Kratke pri?e bi?a na putu prema ku?i) Vjetar - nagrada za istrazivacke dosege koji naslu?uju promjenu i donose svježinu "Kazališnom nebu PUF-a" dodijeljena je predstavi "Silent Tide" iz Velike Britanije. Oblak - nagrada za scensko promišljanje koje svojom cjelovitoš?u i zaokruženoš?u ostaje središnjim i prestižnim ukrasom "Kazalisnog neba PUF-a" pripala je Jugoslavenskom dramskom pozorištu za predstavu "Cirkus Istorija". Prigodne simboli?ne skulpture Milana Legovi?a, nagra?enima je uru?io Branko Sušac, umjetni?ki i organizacijski voditelj PUF-a. (N. L.)