Na istarskim cestama 21 prometna nesre?a

VIKEND PROTEKAO RELATIVNO MIRNO

Protekli je vikend na istarskim cestama prošao relativno mirno. Naime, u tri je dana došlo do 21 prometne nesre?e, od kojih pet sa ozlije?enim osobama. Šest je osoba, na sre?u, prošlo tek sa lakšim ozljedama. Evidentirano je 219 vozila, a iz prometa je isklju?eno je 34 voza?a. Naj?eš?e su greške, kao i obi?no, vožnja pod utjecajem alkohola i brzina. Devet je vozila uklonjeno sa ceste, a ukupno ih je za vikend kontrolirano 398. (P.A.)