Na području Labina sanirana četiri divlja odlagališta otpada

Na području Labina sanirana četiri divlja odlagališta otpada-132722

SUFINANCIRANJE PUTEM FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Završeni su radovi na čišćenju četiri divlja deponija na području Labina. Radi se o četiri lokacije s područja Grada Labina - Cere, Mateš, Tonci i uz prometnicu Labin – Raša, a za taj je projekt Grad Labin osigurao i sufinanciranje putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Sveukupni trošak projekta iznosi 185.900,00 kn plus PDV, a sufinanciran je u iznosu od 86.837,00kn u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. Izvođač radova bila je tvrtka Metis d.d.

Sanacija je izvršena, postavljene su i zaštitne ograde te se još jednom apelira na građane da otpad deponiraju na za to predviđena mjesta poput reciklažnog dvorišta u Labinu.

Vala istaknuti kako su u samom tijeku sanacije divljih deponija uočeni zaista nepromišljeni potezi pojedinaca koji su nastavljali sa odlaganjem smeća na isti način. Iz Grda Labina se nadaju kako se isto više neće ponavljati te da ćemo proračunska sredstva u budućnosti moći utrošiti na kvalitetniji način.

(H.R.)