Na Labinštini se kreće u rješavanje problema najezde divljih svinja u naseljena područja

Na Labinštini se kreće u rješavanje problema najezde divljih svinja u naseljena područja-126837

SURADNJA LOVAČKIH DRUŠTVA S GRADOM LABINOM
Sve učestaliji problem najezde crne divljači, konkretno divljih svinja na područjima koje pokriva Grad Labin i štete koju pričinjavaju povod je reakcije gradske uprave kako bi konkretnim mjerama ublažila i olakšala građanima Labina.

Susret gradonačelnika Glavičića sa zabrinutim sugrađanima potaknuo je organizaciju sastanka koji će Gradonačelnik održati do kraja mjeseca s predstavnicima svih lovačkih društava na našem području kako bi se pronašlo moguće rješenje.

Kuda idu divlje svinje?

Nevjerojatna scena, Medulinska cesta između Korado motora i tokara Peteh...

Objavljuje Regional Express u Srijeda, 3. studenoga 2021.

Zajedničkim djelovanjem, donošenjem akta o djelovanju na područjima gdje nisu uspostavljena lovišta, dobavom dodatnih repelenata odnosno sredstava za odbijanje divljači, električnih pastira, pojačanim odstrjelom ili slično nastojat će se utjecati na sam broj divljih svinja ali i doprinijeti zaštiti ljudi i imovine.

Uz opravdan strah sugrađana i štete koje se događaju, kroz naredni period i dobru suradnju s lovačkim društvima, uz veći angažman i podršku lokalne zajednice, kreće se u rješavanje problema koji je sve češći naročito na rubnim dijelovima grada.

(dv)