Možemo Pula!: Nitko nije nevin što se tiče Kaštijuna

Možemo Pula!: Nitko nije nevin što se tiče Kaštijuna-128048

SUTRA U 11 SATI SASTANAK U VEZI KAŠTIJUNA I NAJAVLJEN JE I PROTEST ZA VRIJEME SASTANKA
Platforma Možemo! pula je uoči sutrašnjeg sastanka u vezi Kaštijuna izdala svoje priopćenje u kojem kažu da rješavanje krizne situacije na Kaštijunu zahtijeva suradnju svih jedinica lokalne samouprave u Istri, Istarske županije, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, anjihovo priopćenje u cijelosti prenosimo:

"Rješavanje krizne situacije na Kaštijunu zahtijeva suradnju svih JLS u Istri, Županije, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

Jučer, 25. lipnja, neugodni su mirisi, kako su se građani koji žive u susjedstvu Kaštijuna pribojavali, preplavili okolna naselja. Posljedica je to zaustavljanja procesa obrade smeća zbog sad već drugog kvara na postrojenju u dva tjedna (3. i 17. lipnja) i nastavka prihvaćanja smeća koje dolazi iz cijele Istre. Situacija će svakim danom biti sve alarmantnija s obzirom na visoke temperature i sve veće količine smeća koje se i dalje zaprimaju i odlažu na plohu. U početku su se primjenjivale mjere za ublažavanje širenja smrada truljenja odloženog otpada, no s većim količinama te će mjere postajati sve manje učinkovite, a time i prosvjedi javnosti sve žešći.

Smjena direktora Kaštijuna prije istrage o uzroku kvara na postrojenju nije način koji će pomoći rješavanju problema s Kaštijunom. Otkaz stručnjaku, koji poznaje radni proces i može voditi Kaštijun, u ovom kriznom trenutku velika je greška. Zasigurno neće pomoći imenovanje Anje Ademi, pročelnice za lokalnu samoupravu, bez ikakvog iskustva u tim poslovima ili korisne
struke, vršiteljicom te dužnosti do imenovanja nove čelne osobe.

Ademi je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća 21. lipnja izjavila da se “sukladno elaboratu smeće može odlagati još preko dva tjedna”. Ne zna se o kakvom je elaboratu riječ, niti na što se točno odnose ta dva tjedna. Zbog drugog kvara na postrojenju, za čiji je popravak potrebno oko 8 tjedana, odlaganje smeća iz cijele Istre na otvorenu plohu na Kaštijunu nije prihvatljiva metoda rješavanja krizne situacije. Uz takav pristup rješavanju problema Grada Pule, većinskog vlasnika Kaštijuna, razumljivo je da su građani najavili prosvjed. Prosvjed se planira u ponedjeljak 27. lipnja, u vrijeme sastanka u prostorijama društva Kaštijun, na koji je župan Miletić pozvao istarske gradonačelnike/ce, članove Nadzornog odbora i direktora. Neobično je da sastanak saziva župan, a ne predstavnik većinskog vlasnika, gradonačelnik Zoričić.

IDS je, na čelu s tadašnjim gradonačelnikom Pule Miletićem, bio godinama gluh na sva upozorenja i prosvjede javnosti zbog odabrane tehnologije i lokacije, a sada krivnju pokušava svaliti na druge.

Stoga treba ponoviti, na IDS-u leži sva odgovornost za prihvaćanje tehnologije koja nakon obrade smeća proizvede toliko takozvanog ‘korisnog proizvoda’, da za njegovo zbrinjavanje moramo plaćati visoke cijene preuzimanja, a ostatni otpad gomilamo na velikim površinama; za izgradnju ŽCGO-a prije nego li su izgrađeni sortirnica, bioplinsko postrojenje, postrojenje za
obradu glomaznog otpada, te prije nego li se započelo s odvojenim prikupljanjem biorazgradivog otpada.

Odgovornost snose i sve JLS koje na svom području nisu organizirale učinkovito odvojeno prikupljanje otpada kao ni odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada, već nastavljaju s neprihvatljivom praksom dopremanja prevelikih količina smeća na Kaštijun.

U Zaključku o prihvaćanju Informacije o Sustavu gospodarenja otpadom na području Istarske županije (SN Istarske županije 22/2021) stoji: "Županijski centar za gospodarenje otpadom 'Kaštijun' je dovršen, on je tehnički i tehnološki realiziran čak iznad standarda iz studije i projektne dokumentacije. U njega će i dalje trebati povremeno ulagati, ali u tekuće potrebe i
njegovu nadogradnju i optimizaciju. Sve probleme koje trenutno ima Županijski centar za gospodarenje otpadom 'Kaštijun', a to je u prvom redu povremena pojava neugodnih mirisa, potrebno je rješavati van ŽCGO Kaštijun, u gradovima i općinama, koji su osnivači trgovačkih društava čija je djelatnost gospodarenje otpadom. To su u prvom redu pitanja drastičnog smanjivanja biorazgradivog otpada i prevelikih količina miješanog komunalnog otpada u srpnju i kolovozu. Za navedena rješenja je potrebno zajedništvo svih jedinica lokalne samouprave na kojemu se mogu utemeljiti vjerodostojne politike gospodarenja s otpadom, kako se na lokaciji Kaštijun nikada više ne bi pojavili neugodni mirisi."

Hvaljenje da se radi o projektu tehnički i tehnološki izvedenom iznad standarda opovrgnuli su i požar u postrojenju i dva loma na njegovom krucijalnom dijelu te izostanak bilo kakvog plana i mjera u slučaju takvih iznenadnih havarija.

No, u spomenutom zaključku navodi se najbitnija istina - u rješavanju problema potrebno je zajedništvo. Zajedništvo je u ovoj kriznoj situaciji potrebnije nego ikad. Iz prihvaćanja odgovornosti za situaciju trebaju usijediti konkretne mjere, čija primjena ima cijenu. Zbrinjavanje otpada na drugim lokacijama u Hrvatskoj ili inozemstvu ima visoku cijenu, a za inozemstvo je problematična i duga birokratska procedura izdavanja dozvole.

U plaćanju cijene trebaju sudjelovati svi - sve JLS u Istri, Županija, M inistarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Pozivamo Skupštinu društva Kaštijun da na sastanak u ponedjeljak pozove i predstavnike radne skupine za civilni nadzor, kako bi javnost, koja će trpjeti sve posljedice, bila direktno upoznata sa situacijom i stavom svih odgovornih."