Motovunske pri?e u slici

STEPHAN I VERENA, PUTUJU?I UMJETNICI
Umjetni?ki par iz Karlsruhea u Njema?koj, poznati od 1994.,kada su zapo?eli svoj umjetni?ki put po svijetu kao "slobodni umjetnici interijera" nakon ure?ivanja i oslikavanja razli?itih prostorija, od dvoraca do napuštenih skladišta došli su u Motovun. Cilj je umjetni?ki oživiti privatni podrum i "loggiu" Eve i Lothara Justa u njihovoj ku?i u Motovunu. Par je stigao potkraj svibnja, a njihovo umjetni?ko stvaralaštvo ?e biti otvoreno za publiku od 18. lipnja te ?e trajati do kraja kolovoza. Me?u slikama koje ?e biti izložene, biti ?e i kompjutorski prera?enih fotografija s motovunskom tematikom i motovunskim "pri?ama u slici", tiskanim u velikom formatu i uokvirenim u starim, restauriranim prozorskim krilima što su ih umjetnici pronašli u samom Motovunu. (L.B.)