Ministarstvo kulture odbilo zahtjev za gradnjom dupinarija kraj Vodnjana!

HRVATSKA JE PRIJATELJ DUPINA

Dok se odluka Grada Vodnjana glede izgradnje dupinarija o?ekuje sljede?i tjedan, Prijatelji životinja traže potpunu zakonsku zabranu zato?avanja dupina u Hrvatskoj. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva kulture dala je negativno mišljenje Aqua Adori (ma?arski investitor u Aquapark kraj Vodnjana) na upit za uvoz dupina za potrebe dupinarija u Vodnjanu. U Hrvatskoj su predstave s dupinima te plivanje s morskim sisavcima zakonski zabranjeni, no uvoz i zato?avanje dupina iako teško izvedivo, nije zabranjeno konkretnom zakonskom odredbom.

Upoznati s ?injenicom da je Hrvatska potpisnica Sporazuma o zaštiti kitova u Crnom moru, Sredozemnom moru i susjednom atlantskom podru?ju (ACCOBAMS), Me?unarodne konvencije za regulaciju kitolova te stranka Bernske, Barcelonske, Bonnske i CITES konvencije, kao i da su u Hrvatskoj sve vrste dupina zašti?ena vrsta, Prijatelji životinja obratili su se Upravi za zaštitu prirode Ministarstva kulture sa zahtjevom da se u Hrvatskoj zakonski jasno zabrani držanje svih vrsta dupina i ostalih morskih sisavaca iz porodice Cetacea u zato?eništvu i to pod bilo kojim uvjetima.

Naime, poradi pokušaja izgradnje dupinarija u Hrvatskoj, kao i zadnjeg slu?aja planiranja izgradnje dupinarija u okolici Vodnjana o kojem se Uprava za zaštitu prirode o?itovala pismenim putem 27. ožujka, Prijatelji životinja drže da bi takvu odredbu trebalo što prije donijeti. Takva odluka, podržana i od velike ve?ine javnosti, jasno bi odredila stav Hrvatske kao zemlje prijateljski naklonjene dupinima. (S. Š.)