Metalcamp 2007. “Hell over Paradise”

OVE GODINE OD 16. DO 22. SRPNJA

Festival koji je zapo?eo 2004. godine izrasta u sve ve?u i popularniju manifestaciju, dovode?i velika imena ekstremne metal scene u našu blizinu. Iz godine u godinu pove?ava se broj izvo?a?a i trajanje samog festivala, koji je zasigurno isko?io iz svojih regionalnih okvira. Festival se ove godine održava od 16. do 22. srpnja na istoj lokaciji kao i prijašnjih godina - izme?u rijeke Tolminke i So?e. Osiguran je prostor za parking automobila, kao i lokacija za kampiranje. Do sada je potvr?en nastup 80-ak glazbenih sastava, koji ?e predstaviti svoj rad na dvije lokacije, tzv. "Main stage" gdje ?e nastupati velika imena metal glazbe i "Talent stage" gdje ?e svoje uratke predstaviti mladi bendovi u usponu. Ulaznica za cjelokupni doga?aj iznosi 104 eura na dan otvaranja festivala. Sama manifestacija dobiva na sve ve?oj popularnosti me?u zaljubljenicima metal glazbe, tako da ?e zacijelo i ove godine Istra imati svoju metal delegaciju u Tolminu.

Sve dostupne informacije možete prona?i na internet adresi www.metalcamp.com. (D. H.)