Korade svojevremeno u restoranu vrije?ao Jakov?i?a

PO PISANJU TJEDNIKA NACIONAL
Kako su danas iz  tjednika Nacional prenijeli  neki mediji predsjednik Nacional media grupe Ivo Pukani? svojevremeno je nazo?io jednom od ispada kontroverznog generala Korade a kojem je svjedo?io i Ivan Jakov?i? . Pukani? je ispri?ao slijede?u "avanturu" iz jednog zagreba?kog restorana u kojem su se osim njega nalazili Korade, general Gotovina i za jednom od stolova i istarski župan Ivan Jakov?i?.
"Ve? dobrano pripiti Korade po?eo je neugodno dobacivati prema našem stolu, slati poljupce i cvije?e ženi koja je bila s nama u društvu, a mene otvoreno vrije?ati. Istodobno je po?eo dobacivati i Jakov?i?u za drugim stolom, koji se pravio da ne ?uje što mu ve? pomalo razulareni Korade dobacuje. Situacija je iz sekunde u sekundu postajala sve napetija i trebala je samo iskra da se pretvori u izravni fizi?ki napad. Bacio sam pogled i vidio da je i za generalskim stolom bilo svima neugodno. Osim Koradi, naravno", Situaciju je po pri?i Pukani?a spasio general Gotovina koji je o?itao bukvicu Koradi i ispri?ao se i Pukani?u i Jakov?i?u. (N.M.)