Koordinacija gradonačelnice Pazina i općinskih načelnika Pazinštine

Koordinacija gradonačelnice Pazina i općinskih načelnika Pazinštine-121631

O CIJENAMA VRTIĆA, PREKOVREMENIM SATIMA DJELATNICAMA, ITU MEHANIZMU...
Početkom tjedna održana je Koordinacija Gradonačelnice Grada Pazina, Suzane Jašić i općinskih načelnika Pazinštine. Prema Dnevnom redu raspravljalo se o 9 točaka, od kojih je najzanimljivija bila cijena vrtića do kraja 2021. godine.

Da podsjetimo – nakon izgradnje novih dječjih vrtića Općine Tinjan i Gračišće nalaze se u velikom financijskom izazovu koji dovodi u pitanje cjelokupne proračune općina. Kako je potreba za objektima predškolske dobi sve veća, s istim problemom u bliskoj budućnosti očekivano će se susresti i ostale općine Pazinštine.

Kako bi usuglasili ekonomsku cijenu vrtića, sve općine bile su slobodne pozvati svoje predstavnike u radne skupine, te su zajednički dogovorili kako će roditelji sudjelovati u ekonomskoj cijeni do najviše 50%, što je usklađeno sa županijskom odlukom. Odluka o ekonomskoj cijeni predškolskog programa Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2021. godinu, prihvaćena je od strane svih prisutnih. Time je Odluka spremna te će biti upućena na izglasavanje Gradskom vijeću Grada Pazina.

Najviše se raspravljalo o visini cijene vrtića koju će plaćati roditelji/skrbnici. Na temelju prijašnje Koordinacije i Mišljenja Upravnog vijeća vrtića, djelatnici gradske uprave iz Odjela za društvene djelatnosti detaljnim su izračunom ponudili dvije opcije – jedinstvenu cijenu za sve općine i Grad Pazin te različite cijene po općinama. Većina je glasovala za jedinstvenu cijenu – dakle višu za roditelje, s obzirom na budućnost i sve većom potrebnom za izgradnjom novih vrtića koje će u bliskoj budućnosti realizirati i Općine Motovun i Karojba, čime će nedvojbeno porasti rashodi i u tim općinama. Rasprava je zaključena kompromisnim prijedlogom da se donese nova jedinstvena cijene za sve koja će iznositi – jaslice 800,00 kuna i vrtić 750,00 kuna. Odluku o iznosu mjesečne cijene predškolskog programa Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin donijet će Gradonačelnica, na temelju prethodnih odluka i zaključaka.

Napominjemo kako će ove cijene vrijediti od 1. studenog 2021. i primjenjivat će se do početka 2022. godine kada će se izraditi novi izračun i projekcije s obzirom na 2021. godinu, te će se o svemu raspravljati na Koordinaciji početkom sljedeće godine.

Jedna od važnijih tema bila je i isplata prekovremenih sati djelatnicima vrtića, za prošlu pedagošku godinu 2020./2021. godinu. Naime, kako je ravnateljica Vesna Rusijan pojasnila za vrijeme trajanja pandemije odgojne skupine nisu se smjele međusobno miješati što je dovelo do značajnog porasta prekovremenih sati djelatnica. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog o isplati u dva navrata – 50% iznosa do kraja godine i 50% iznosa u prvom kvartalu 2022.godine.

Također, jedna od tema bila je i odvajanje područnih vrtića iz matične ustanove budući da prelazi dozvoljenih 30 odgojnih skupina sukladno članku 21. Državnog pedagoškog standarda predškolskog sustava odgoja i naobrazbe. Matični vrtić, zajedno s područnim vrtićima trenutno broji 30 odgojnih skupina te je neminovno kako će do usklađivanja s Državnim pedagoškim standardom doći već sljedeće pedagoške godine o čemu će se raspravljati na sljedećim Koordinacijama.

Pružene su i informacije oko ITU mehanizma za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju te će Gradu Pazinu omogućiti pružanje financijske potpore za provođenje integriranih aktivnosti. Uz Grad Pazin, korisnici ITU mehanizma bit će Općine Gračišće, Cerovlje i Sveti Petar u Šumi, s obzirom da zadovoljavaju uvijete za odbrano ITU područje. Aktivnosti ITU mehanizma imati će nedvojbeno utjecaja i na okolne općine pa i cijelo područje središnje Istre od koje će svi imati koristi.

Iz Usluge-odvodnje d.o.o. dane su informacije o tijeku provođenja projekta Aglomeracije.

(REX)