Karate klub Tinjan odli?an na Balaton kupu 2008

DVA PRVA I JEDNO TRE?E MJESTO ZA TINJANCE
Na karate turniru „“ koji je u organizirao Karate kluba „Balaton“ a održan je u ma?arskom gradu Siofoku 07. i 08.06.2008 sudjelovali su i takmi?ari Karate kluba TINJAN . Turnir je okupio oko 300 takmi?ara iz Ma?arske, Hrvatske, Srbije, Slova?ke, ?eške, Poljske, Austrije i Rumunjske. Karate klub Tinjan je na turniru bio jedini predstavnik Istarske županije te je ostvario sljede?e rezultate:1.mjesto: Marin Cvitan (borbe kadeti +70)-1.mjesto: Ivan Banko (borbe kadeti -70)-3.mjesto: Patrik Radovan (borbe kadeti -52).Nastupio je još i Matko Hrvatin koji je ostao bez medalje. (REX)