Kako je bilo na II. Rovinjskoj regati tradicionalnih barki

IZVJEŠTAJ IZ ROVINJA

Proteklog je vikenda održana je druga Rovinjska regata tradicionalnih barki s oglavnim i latinskim jedrom u organizaciji Ku?e o batani/Casa della batana i jedrili?arskog kluba "Maestral-Ronhill", u suradnji s Turisti?kom zajednicom grada Rovinja i udruženejm "Associazione vela al terzo" iz Venecije, a pod pokroviteljstvom Grada Rovinja-Città di Rovigno, te sponzorstvima i donacijama Turisti?ke zajednice Istarske Županije, Hrvatske turisti?ke zajednice i Maistre d.d.Regata je održana po prekrasnom vremenu (možda je falilo malo vjetra) u rovinjskom akvatoriju sa startom u 11 sati (trajala je dva i pol sata) izme?u predjela Monte i otoka Katarine, a regatno polje bilo je u samoj rovinjskoj luci, izme?u rta Sv. Nikole i rta Montrava, u moru izme?u otoka Katarine i obale ispred Hotela Park i rovinjske ACI Marine. Rovinj je bio prepun gostiju koji su uživali u "bojama" regate koju su pratili s obale, rive i molova, te iz prekrasne panorame Hotela Park... Briefing za sve u?esnike obavljen je prvu ve?er (9. lipnja) tijekom druženja - susreta prijateljskih udruga "Ku?e o batani" i "Associazione vela al terzo" iz Venecije.

Prethodno, kasno poslijepodne gosti iz Venecije razgledali su grad i eko muzej "Ku?a o batani/Casa della batana". U?estvovalo je 18 barki (sveukupno oko 70 u?esnika) podijeljeno u tri kategorije: a) batane-pasare b) barke venecijanskog tipa c) velike barke 11 barki doslo je iz Venecije, po jedna s Raba, iz Rijeke i iz Pule te ?etiri iz Rovinja. Redoslijed po kategorijama: a) Batane-Pasare: 1. Batana "Calsanta" (Sergio Sponza) 2. Rapska pasara-gajeta (Petar i Edi Španjol) 3. Batana "Fiamita" (Sandro Venier i Maurizio Venier) b) Venecijanske barke: 1. "Astemio" (vlasnik Giuseppe Fanello) 2. "Marangona" (vlasnik Matteo Freschi) 3. "Paron Giacomo" (vlasnik Massimo Gin) c) Velike barke: 1. Larus - Rijeka 2. Taurus - Pula Podjela priznanja i pehara odvijala se u nedjelju nave?er na otvorenom na trgu ispred eko muzeja "Ku?a o batani - Casa della batana" u sklopu ribarske fešte uz brojnu publiku. Fotografi iz udruženja "Circolo fotografico fincantieri - Warstila" iz Trsta takodjer su pratili ovaj dogadjaj buduci je venecijansko udruženje "Associazione vela al terzo" za tu prigodu organizirao fotografski natje?aj vezan za njegov ovogodišnji jedrili?arski program koji obuhva?a, naravno, i II. Rovinjsku regatu. Fotografski natje?aj se završava krajem godine kad je predvi?ena i dodjela nagrada. (IP)