Predstavljen Regionalni program za mlade Istarske županije

Predstavljen Regionalni program za mlade Istarske županije-75317

KROVNI DOKUMENT ZA MLADE OD 2018.-2022.GODINE
Istarski župan Valter Flego, predsjednik Skupštine IŽ-je Valter Drandić, voditeljica projekta iz UO za međunarodnu suradnju i eu poslove Gordana Širol, predsjednica Udruge mladih i Alumni FET Pula Kristina Rabar, potpredsjednica Udruge za mlade Alfa Albona Renata Kiršić, predsjednica Udruge društvo za istraživanje i potporu Marta Berčić, te predsjednik Savjeta mladih IŽ-je Andrej Jurković, predstavili su "Regionalni program za mlade IŽ".

Riječ je o krovnom dokumentu sa konkretnim djelovanjem i aktivnostima mladih u razdoblju od 2018.-2022.godine, za koju je Ministarstvo za demografiju izdvojilo 52,5 tisuća kuna a IŽ-ja 57,5 tisuća kuna.U njemu će se izraditi adresar udruga mladih IŽ-je, adresar ostalih organizacija koje rade sa mladima, upitnik koji će odrediti kapacitiranost u svim općinama i gradovima Istre, te potaći osnivanje i jače djelovanje i umreženost Savjeta mladig gradova i oćina sa Županijskim savjetom, proaktivne aktivnosti za unaprijeđenje života mladih i naći adekvatne odgovore na potrebe mladih.

U Istri ovakvu strategiju već imaju Poreč i Labin te Općina Medulin. Sudionici današnje konferencije za novinare pozvali su sve mlade da se jave u Savjet mladih IŽ-je putem maila, Facebook profila, pojedinačno ili putem udruga mladih na njihovu području.

Istarski župan Valter Flego zaključio je predstavljanje projekta riječima kako je samo jedna politika održiva, a to je ona koja odgovara potrebama mladih, sa kojima treba sustavno raditi, promišljati i djelovati u skladu s njihovim potrebama i očekivanjima.

(REX/ Manuel Angelini)