Istarsko narodno kazalište

Istarsko narodno kazalište-4145
KLAVIRSKI RECITAL ZOLTANA PETERA
U Velikoj dvorani INK-a, 17. sije?nja 2008. u 20 sati, klavirski recital Zoltana Petera. Klavirist Zoltan Peter ma?arskog je podrijetla. Rodio se u Vojvodini. Srednju glazbenu školu završio je u razredu Márije Székely u Subotici, a visokoškolski studij u Novom Sadu na Muzi?koj akademiji u majstorskom razredu Arbo Valdme. Diplomirao je u Ljubljani na Muzi?koj akademiji. Još kao student, 1994. godine, bilježi solisti?ke nastupe sa slovenskom i mariborskom filharmonijom.
Kao koncertni solist i komorni partner mnogobrojnih svjetskih glazbenika nastupao je na inozemnim pozornicama u Sloveniji i ve?im glazbenim središtima bivše Jugoslavije, Ma?arskoj, Njema?koj, bivšem Sovjetskom Savezu, Italiji, Švicarskoj. Svirao je pod dirigentskom palicom slavnih dirigenata: Igor Gjadrov, Simon Robinson, Berislav Skenderovi?, Hermann Ostendarp, Guido Mancussi, George Pehlivanian i dr. Snimio je mnogobrojne snimke s televizijama iz Hrvatske, Slovenije, Srbije. Izdaje osam svojih CD-a. Svoju prvu plo?u objavljuje 2000. godine sa svih šest Paganinijevih etida, uz ostale skladbe.
Osim koncertne aktivnosti valja naglasiti zna?ajnu pedagošku djelatnost Zoltana Petera u kojoj vodi seminare za studente pijaniste u Sloveniji, Srbiji, Ma?arskoj i Hrvatskoj. Godine 2007. ljubljanski univerzitet i muzi?ka akademija dodjeljuju mu zvanje docenta. (E.O.)