Istarska županija prva u Hrvatskoj izrađuje Strategiju održivog razvoja

ZELENI PLAN ISTRE U SURADNJI S EKO KVARNEROM
Istarski župan Valter Flego potpisao je danas ugovor o izradi Strategije održivog razvoja - Zeleni Plan Istre koji će postati temeljni dokument na kojem će se bazirati održivi razvoj u Istri.

   „Kao odgovorna regionalna vlast ne možemo ignorirati promjene u našem okruženju, već moramo imati strateški plan održivog razvoja koji će nam poslužiti kao putokaz u daljnjem očuvanju naših najvrjednijih resursa“, naglasio je istarski župan Valter Flego prilikom potpisivanja ugovora o izradi nacrta Strategije održivog razvoja - Zelenog plana Istarske županije s predsjednikom udruge „Eko Kvarner“ Vjeranom Piršićem.

   S tim ciljem, nastavio je župan Flego, Županija ide u izradu Strategije održivog razvoja - Zelenog plana Istre koji će ukazati na trenutnu situaciju u vremenu i prostoru, te predložiti smjer daljnjih aktivnosti, a obuhvaćat će sljedeće sastavnice: hranu; gospodarenjem vodnim resursima; energiju; arhitekturu; krajobraz i prostorno planiranje; odgovorni i održivi turizam; gospodarenje otpadom; upravljanje i održivo korištenje zaštićenih područja prirode i transport.

   U okviru Zelenog plana izradit će se analiza postojećeg stanja cjelokupne postojeće poljoprivredne proizvodnje u Istri, te dodatno istražiti mogući zaboravljeni oblici tradicijske poljoprivrede. Analizirat će se i postojeći vodoopskrbni i vodovodni sustavi te će se predložiti njihova eventualna optimizacija i nadogradnja u kontekstu očekivanih klimatskih promjena. Također, ispitat će se mogućnost korištenja tehničke (nepitke) vode, naročito u poljoprivredi i turizmu (hortikultura i golf tereni) te lagunskog pročišćavanja oborinske kanalizacije.

   Nadalje, dugoročni je plan Županije, prema riječima župana, da do 2030. godine Istra postane CO2 neutralna. S tim ciljem, Zeleni Plan će analizirati postojeće stanje i predložiti plan tranzicije Istre u post – fosilno i CO2 neutralno društvo, a posebna pažnja bit će posvećena lokalnog gospodarstva baziranog na intenzivnom korištenju obnovljivih izvora energije.

   Strategijom se želi predložiti i model promišljene urbanizacije koji neće ugroziti interese domicilnog stanovništva već će uz (pre)poznavanje tradicijskog graditeljstva i korištenje novih održivih tehnika gradnje (pasivna kuća) predložiti što nježnije zahvate u visokovrijedan krajobraz Istre.

   „U daljnjem planiranju turističkog razvoja usmjerit ćemo se na onaj odgovorni i održivi koji osigurava koristi lokalnom stanovništvu, čuva prirodno okruženje kao najveću atrakciju i razlog dolaska turista, širi svijest o potrebi kupovanja lokalnih proizvoda, koristi obnovljive izvore energije, savjesno gospodari otpadom, čuva i promovira tradiciju i kulturu lokalne zajednice, te potiče lokalnu proizvodnju za potrebe turizma“, istaknuo je župan Flego zaključivši kako je Zeleni plan za Istarsku županiju iznimno značajan dokument.

   Predsjednik udruge „Eko Kvarner“ Vjeran Piršić kao izvršitelj nacrta Strategije održivog razvoja - Zelenog plana Istarske županije kazao je da će prva verzija nacrta biti gotova sredinom srpnja, nakon čega će uslijediti konzultacije i prezentacije svim dionicima na koje se on odnosi. Koncem listopada očekuje se finalna verzija nacrta. Rex