Imenovan Ocjenjiva?ki sud natjecateljskog Nacionalnog programa 55. Festivala

ZA DODJELU ZLATNE ARENE
Nakon što je ve? gotovo dva mjeseca javnosti poznat popis filmova koji ?e se na 55. festivalu igranog filma u Puli natjecati u Nacionalnom programu, sada su poznata i imena osoba koje ?ine Ocjenjiva?ki sud natjecateljskog Nacionalnog programa 55. Festivala. Da podsjetimo, u ovogodišnjem nacionalnom programu natje?u se sljede?i filmovi: »Buick Riviera«, Gorana Rušinovi?a, »Kino Lika«, Dalibora Matani?a, »Nije kraj«, Vinka Brešana, »Iza stakla« Zrinka Ogreste, »Tri pri?e o nespavanju« Tomislava Radi?a, »Zapamtite Vukovar« Fadila Hadži?a i »Ni?iji sin« Arsena Antona Ostoji?a, a samo jednom od njih Ocjenjiva?ki sud dodijelit ?e Veliku Zlatnu arenu za najbolji film. Pet ?lanova ovogodišnjeg Ocjenjiva?kog suda natjecateljskog Nacionalnog programa jesu:  akademik Nedjeljko Fabrio, autor niza drama, romana, eseja i pripovijetki (Vježbanje života, Berenikina kosa, Smrt Vronskog i dr.), dramaturg, urednik na radiju i televiziji, te profesor na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu; Jagoda Kaloper, glumica koja je ostvarila zapažene uloge u filmovima Lisice, Ku?a, Gravitacija, W. R. Misterije organizma i dr. te kreirala scenografiju u Zavaravanju i kostime u Dubrova?kom sutonu; Nikša Kušelj, ?lan Drame HNK u Zagrebu koji je igrao glavne uloge u filmovima Konjanik i Kradljivac uspomena i tv-drami Generalov carski osmjeh, a zapažen je i po ulogama u predstavama Dundo Maroje, Pri?a sa zapadne strane, Opera za tri groša i dr.; Martin Tomi?, redoviti profesor na Akademiji dramske umjetnosti, montažer filmova Kamenita vrata, Sedma kronika, Polagana predaja, Izgubljeni zavi?aj, Dobro jutro, Cijena života, Rani snijeg u Munchenu i dr. te doc. dr. Nikica Gili?, filmolog koji predaje teoriju filma na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, autor knjiga Uvod u teoriju filmske pri?e i Filmske vrste i rodovi te uz Brunu Kragi?a urednik Filmskog leksikona. Ina?e, osim Velike Zlatne Arene imenovani Ocjenjiva?ki sud u mogu?nosti je dodijeliti još ?itav niz Zlatnih Arena: za režiju, za scenarij, za najbolju glavnu žensku ulogu, za najbolju sporednu žensku ulogu, za najbolju glavnu mušku ulogu, za najbolju sporednu mušku ulogu, za kameru, za montažu, za glazbu, za scenografiju, za kostimografiju, tri posebne Zlatne Arene i to: za masku, ton i specijalne efekte u filmu te Vjesnikovu nagradu Breza za najboljeg debitanta iz jedne od gore navedenih kategorija. (N.T.)