Histoire(s) du cinema u Puli

U SKLOPU FILMSKOG FESTIVALA I DVODNEVNI VIDEODROME
Prvi popratni program u sklopu ovogodišnjeg Pula film festivala zapo?inje u utorak 1. srpnja u Gradskoj knji┼żnici i ?itaonici Pula. Dvodnevni filmski program Videodrome  u svojemu programu predvi?enom za 1. i 2. srpnja 2008. u prostorijama Gradske knji┼żnice i ?itaonice obuhvatiti ?e projekcije osmodijelnog projekta Histoire(s) du cinema, francuskoga redatelja Jeana-Luca Godarda koji ?e se realizirati  uz pomo? Hrvatskoga filmskoga saveza i produkcijske ku?e Gaumont. Osim projekcije Godardovog monumentalnog zahvata u povijest filma biti ?e organizirana i gostuju?a predavanja eminentnih hrvatskih filmskih djelatnika: filmskog teoreti?ara Hrvoja Turkovi?a i filmskog kriti?ara Tomislava Kureleca. (REX)