HDZ predložio anitrecesijske mjere

MJERE IŽ NEĆE IMATI ZNAČAJNOG UTJECAJA
Najprije moramo pohvaliti gradsku vlast na njihovom promptnom verbalnom, ali nažalost samo verbalnom reagiranju na našu tiskovnu konferenciju od 2. prosinca 2008. koja se bavila napuhanim, nerealnim gradskim proračunom čiji je jedini cilj bio predizborno gotovo naučnofantastično uljepšavanje stvarnosti. Naime nakon naših prijedloga dobili smo promptni odgovor Pododsjeka za informiranje da će oni  „pozorno pratiti, balansirati i revidirati proračun  sukladno potrebama“.  Osim ove verbalne reakcije, fantomskog pododsjeka za informiranje čije uratke ne potpisuje nikada nitko, druge reakcije do današnjeg dana nije bilo.
Dakle, očito je pozornost pododsjeka za informiranje popustila, ako je ikada stvarno i iskreno postojala, tako da se odgovornost nikako ne može svaliti isključivo na leđa  gradonačelniku koji je  tri tjedna bio odsutan iz grada, a nakon što se vratio, njegovu pažnju više je plijenio izbor za Miss Universe nego recesija. Svakome tko prati gospodarstvo i ekonomska kretanja, već tada kada se donosio gradski proračun bilo je jasno da je on nerealno napuhan i krajnje predizboran, kao što je svakome jasno da prva reakcija na krizu mora biti rebalans proračuna iz kojega se mogu isčitati namjere antirecesijskog programa, a sve ostalo su samo vatrogasne, zbrda-zdola mjere bez pravog, osmišljenog plana. Grad se sada nalazi pred ni najmanje zahvalnom ulogom u koju se on sam umočio jer osim antirecesijskih mjera koje mora ugraditi u rebalans  proračuna, morati će ispravljati svoje krive procijene i nerealne  ambicije. Doduše to im je idealna prilika da svoju nesposobnost, neznanje ili možda bolje rečeno licemjerno politikanstvo koje su pokazali donoseći proračun,  sakriju iza ako ne uobičajenog IDS-ovog politikantskog prozivanja vlade, onda barem iza globalne krize. 
Obzirom da smo na prošloj tiskovnoj o gradskom proračunu ukazivali na napuhanost i nerealnost prihodovnih stavki, sada je nažalost došao red na rezanje rashodovnih stavki, a ja ču pokušati navesti samo neke od stavki koje bodu, bez previše komentara, koje prepuštam Vama novinarima i građanima da razmisle o njihovoj opravdanosti i svrsishodnosti:
od ukupno 499 mil. kn. rashoda grad na hladni pogon odnosno na svoje plaće (86 mil.kn.) i materijalne rashode (98 mil.kn.) troši 36.37 % proračuna, službena putovanja 482.000 kn, naknade za prijevoz i odvojeni život 1.864.892 kn, sitni inventar i gume 1.010.000 kn, usluge telefona i pošte 1.768.000 kn, usluge tekućeg održavanja 15.238.000 kn, usluge promidžbe 3.259.000 kn, zakupnine i najamnine 1.151.000 kn, intelektualne usluge 5.173.000 kn, naknade za rad predstavničkih tijela 2.681.000 kn, reprezentacije 544.000 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja  9.371.000 kn, financijski rashodi (kamate na kredite) 3.084.000 kn, primljeni zajmovi od banaka 33.000.000 kn.
Ovaj podatak zaslužuje komentar, a to su subvencije. Gradski oci neprestano se klanjaju  i kunu u male i srednje poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike, a u stavci subvencija mali i srednji poduzetnici poljoprivrednici i obrtnici izvan javnog sektora zastupljeni su sa 800.000 kn, dok su trgovačka društva u javnom sektoru  šakom i kapom doslovno zatrpana subvencijama sa 16.481.000 kn. Na kraju podatak da je za zdravstvo predviđeno 3.800.000 kn, i usporedba sa 1.010.000 kn za sitni inventar i gume koje grad namjerava potrošiti.
Mjere Istarske županije za poticanje gospodarstva i zapošljavanja usvojene na županijskoj skupštini 23. veljače 2009., kao i najavljeni rebalans proračuna Istarske županije, pozitivan su korak u nastojanju da se ublaže posljedice krize, međutim bez veće racionalizacije troškova i štednje na svim razinama, predložene mjere neće imati značajnijeg utjecaja.
S obzirom na postojeće držimo da je potrebno i ovim putem predlažemo slijedeće mjere za ublažavanje krize u Puli: 1. Rebalans proračuna, 2. Smanjenje plaća gradonačelnika, članova poglavarstva, pročelnika Upravnih odjela i direktora javnih poduzeća za 10%, 3. Smanjenje naknada vijećnika u Gradskom vijeću i vijećnicima u Vijeću mjesnih odbora za 10%, 4. Smanjenje cijena komunalnih usluga za građane na stanje prije poskupljenja, (poskupljenja u zadnjih 6 mjeseci), te zamrzavanje na toj razini, 5. Donošenje cjelovitog programa i konkretnih mjera u cilju ublažavanja krize, 6. Izrada strategije gospodarskog razvoja, 7. Poticanje rasta i razvoja malog i srednjeg poduzetništva, 8. Smanjenje cijena komunalnih usluga i poreza za sve proizvodne objekte u malom i srednjem poduzetništvu, te smanjenje cijena zakupa štandova za prodaju voća i povrća, 9. Ušteda u javnom sektoru – racionalizacija troškova prvenstveno kroz smanjenje troškova za reprezentaciju, osobne i intelektualne usluge, troškove telefona i pošte, 10. Primjena preporuka Mjera istarske županije za poticanje gospodarstva i zapošljavanja koje se odnose na jedinice lokalne samouprave. Predložene mjere smanjenja plaća i naknada za 10% držimo primjerenim i za Istarsku županiju: plaće poglavarstva, pročelnika Upravnih odjela i poduzeća čiji je osnivač Županija, te naknada za vijećnike županijske skupštine. (REX)