Grad Novigrad pomaže stambeno zbrinjavanje policajaca

SURADNJA SINDIKATA POLICIJE I GRADA POLU?ILA KONKRETNE REZULTATE

Sutra s po?etkom u 12 sati, povodom završetka radova na stambenim zgradama koje su u suradnji s novigradskom gradskom upravom i Sindikatom policije Hrvatske izgra?ene u Novigradu. Za sutra je najavljen sve?ani domjenak i predstavljanje projekta stambenog zbrinjavanja za policijske službenike Policijske uprave istarske, a tom ?e doga?aju prisustvovati i ministar unutarnjih poslova Ivica Kirin sa suradnicima. Projekt je vodio Sindikat policije Hrvatske, podružnice za PU istarsku u suradnji s Gradom Novigradom koji je dvanaestorici hrvatskih branitelja, djelatnika PU istarske, dao pravo gra?enja na zemljištu u vlasništvu Grada i oslobodio ih pla?anja komunalne naknade. Jedan od navedenih djelatnika je invalid Domovinskog rata, dok su ostalih 11 i dalje u radnom odnosu kao policijski službenici. (IP)