Grad Vodnjan: Zaprimanje građevinskog otpada od kućanstva u reciklažno dvorište

Grad Vodnjan: Zaprimanje građevinskog otpada od kućanstva u reciklažno dvorište-129260

GRAĐANI VODNJANA MOGU BESPLATNO PREDATI GRAĐEVINSKI OTPAD U KOLIČINI OD 200 KG U 6 MJESECI
Od 08. kolovoza 2022. godine omogućeno je zaprimanje građevinskog otpada u reciklažno dvorište Vodnjan isključivo od građana s područja Grada Vodnjana. Sukladno važećim zakonodavnim propisima, građani mogu bez naknade predati građevinski otpad iz svog kućanstva koji nastaje održavanjem i manjim popravcima, u količini ne većoj od 200 kilograma u šest mjeseci (period siječanj – lipanj, srpanj – prosinac). Za količine veće od 200 kg zaprimanje se vrši po cjeniku (cijena 0,50 kn/kg uključen PDV). Poslovni subjekti, i građani koji ne žele koristiti uslugu predaje građevinskog otpada u reciklažno dvorište, dužni su građevinski otpad predati ovlaštenom obrađivaču.

Ovim putem pozivaju se svi građani da što više odvajaju otpad na svom kućnom pragu ili putem reciklažnog dvorišta u kojem mogu besplatno predati preko 40 vrsta otpada poput papira i kartona, metalne, staklene i plastične ambalaže, tekstila, glomaznog otpada i ostalog otpada iz kućanstva. Predajom otpada u reciklažno dvorište građanin osigurava se da će se otpad zbrinuti na propisani način a svojim postupanjem osigurava čistoću i urednosti našeg okoliša.

(DV/FOTO GRAD VODNJAN)