Na 34. sjednici Gradskog vije?a Grada Pule trebala bi se kona?no donijeti odluka o trajnom uklanjaju nelegalno, protupravno i nezakonito postavljenih reklama, reklamnih panoa, plakata, pokretnih naprava i drugih protupravno postavljenih predmeta kojima se reklamiraju pojedine tvrtke i na kojima se..."/>

Grad Pula uklanja protupravno postavljene reklamne panoe

OBRA?UN SA REKLAMAMA POSTAVLJENIM "NA DIVLJAKA"
Na 34. sjednici Gradskog vije?a Grada Pule trebala bi se kona?no donijeti odluka o trajnom uklanjaju nelegalno, protupravno i nezakonito postavljenih reklama, reklamnih panoa, plakata, pokretnih naprava i drugih protupravno postavljenih predmeta kojima se reklamiraju pojedine tvrtke i na kojima se ubire znatan novac prilikom pružanja marketinških usluga za pojedine tvrtke. Kako saznajemo gotovo 70 %  reklamnih panoa nemaju pravovaljane dozvole, a do nedavno nije bilo mogu?e takve reklame uklanjati jer nije postojala tvrtka koja bi obavljala skidanje i demontažu tako postavljenih reklama. Ovom odlukom Grad Pula bi po svemu sude?i trebao ovlastiti trgova?ko društvo Herculaneu da se "obra?una" s ovim ruglom i anarhijom koja vlada. Ono što je u ovoj pri?i šokantno je spoznaja da ?ak neki i najviši "spomenici" marketingu u Puli nemaju kompletirane dozvole i da su postavljeni ilegalno. Treba vjerovati kako ?e ovaj segment i kompletna, sedma to?ka dnevnog reda biti usvojena te da ?e se napokon sankcionirati bezvlaš?e koje vlada u ovom podru?ju. (N.M.)