Gostovanje Harmonikaškog orkestra Stanko Mihovili? u Pe?uhu

ZAPO?ELA KULTURNA SURADNJA PULE I PE?UHA
Harmonikaški orkestar „Stanko Mihovili?“ OKUD-a „Istra“ gostovao je 19. i 20. rujna u madžarskom gradu Pe?uhu, gdje je 20. rujna održao cjelove?ernji koncert u dvorani glazbene akademije. Tim je koncertom i prakti?no zapo?ela kulturna suradnja grada Pule s madžarskim gradom Pe?uhom, koji ?e 2010. godine biti kulturnom prijestolnicom europe.Ne programu Harmonikaškog orkestra „Stanko Mihovili?“ bila su djela A. Piazzolle, A. Gotza, R. Molinellia, A . Scarponea te D. Bužlete. Kao gosti u programu sudjelovali su i Mario Stefano Pietrodarchi, solista na bandoneonu iz Italije, te  Jovica ?or?evi? solista iz Be?a.  Orkestrom je ravnao Damir Bužleta. Oduševljenje publike dijelili su i dogradona?elnik grada Pe?uha i ravnateljica Doma za kulturu grada Pe?uha, koji su osim zahvale, izrazili i želju za ponovnim susretom harmonikaškog orkestra „Stanko Mihovili?“ sa glazbenom scenom Pe?uha.?lanovi orkestra posjetili su i hrvatsku zajednicu „August Šenoa“ gdje su upoznati sa životom i radom hrvatske manjine u Pe?uhu i Madžarskoj. (REX)