Festivalski klub PUF-a na utvrdi Casoni Vecchi

PET DANA USPINJANJA NA VIDIKOVAC
Od ve?eras ?e, nakon sve?anog otvaranja Me?unarodnog kazališnog festivala PUF, sljede?ih pet festivalskih dan na pulskoj utvrdi Casoni Vecchi, poznatijoj kao Monte Paradiso, biti otvoren festivalski klub PUF-a. Svake ?e ve?eri do subote, nakon uspinjanja na pulski Vidikovac, na pulskoj utvrdi na Vidikovcu od 23 sata do 2 ujutro Festivalska publika uživati u ugodnoj glazbi te ?e mo?i ogledati ?ak ?etiri u utvrdi postavljenje izložbe, a za vikend i kupiti koji odjevni predmet koji je prethodno bio kostim, ili dio kostima hrvatske sapunice »Zabranjena ljubav« i time pomo?i opremanje »Male cirkuske škole« pulske udruge ?arobnjakov šešir. Tri izložbe pretežito pulsko-povijesne tematike, »Planiranje Pule – urbanisti?ki razvitak grada«, »Sustav utvrda grada Pule«, Gorana Šaponje, »Šezdesetogodišnjica pripojenja Pule Hrvatskoj i Jugoslaviji«, Nevene Trgov?i?, postavljene su u prostorijama i u hodniku austrougarske utvrde, dok je instalacija vozila i mehanizama, autora Drage Matakovi?a postavljena u atriju i dvorištu utvrde. Ve?eras ?e mikrofon, DJ-pult i poja?alo na tvr?avi Casoni Vecchi preuzeti Toovar, vrsni pulski tvorac glazbe, basist i DJ.  (REX)