Dugovi Kaštijuna iznose 80% temeljnog kapitala

Dugovi Kaštijuna iznose 80% temeljnog kapitala-129123

USVOJENA IZVJEŠĆA ZA FRATARSKI, KAŠTIJUN, LUKU PULA, MONTEGIRO
Na dnevnom redu 16. Sjednice Gradskog vijeća Grada Pule našla su se i izvješća trgovačkih društava u  kojima je vlasništvo Grad Pula.
Nebojša Nikolić direktor tvrtke Fratarski d.o.o. iznio je osnovne podatke o poslovanju. Tvrtka je u 2021. godini ostvarila dobit od  45.000 kuna, zapošljavala je osam djelatnika prihodi su porasli  43% dok su rashodi su povećani 32% ovime će se pokriti gubitak iz prethodnih godina. Vijećnik Belas pitao je što je s voditeljem projekta i zašto je povećana plaća za voditelja kampa, Nikolić je odgovorio da je osoba koja je voditelj projekta  koji je zaposlen na tom mjestu na bolovanju a voditelj kampa odrađuje niz poslova i tijekom sezone radi danonoćno. Vijećnica Fonović upitala je što je s intelektualnim uslugama koje su u 2021. iznosile 294 tisuća kuna,  te što je s  412 tisuća kuna troškova definiranih kao ostale usluge. Nikolić je obećao pisani odgovor te pojasnio da su oni nužni za poslovanje tvrtke. Izvješće je usvojeno s 20 glasova.

Anja Ademi iznijela je Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. društvo je ostvarilo negativan rezultat u iznosu od 2.230.000 kuna. Dušica Radojčić u raspravi je prokomentirala situaciju s otpadom te postavila pitanje kako će se vratiti akumulirani dug od preko 22? Anja Ademi izjavila je kako akumulirani gubici iznose 80% od temeljnog kapitala, a  plan za pokrivanje duga je podizanje cijene. Izvještaj je jednoglasno prihvaćen nakon poduže rasprave. 

Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. izložila je Tatjana Zanini Gavranić koja je dužnost preuzela početkom 2022. godine te je iznijela revidirano izvješće za 2021. godinu. Vijećnica Sanja Radolović upitala je o statusu spora s državnim odvjetništvom o projektu  vezano za pročistač vrijednom 600 milijuna kuna, spor je i dalje u tijeku, te se krajem godine očekuje i njegovo okončanje.  Drago Marić izrazio je zabrinutost i osvrnuo se na negativni rezultat poslovanja društva od  872.000 kuna. Izvješće za Luku Pula d.o.o. vijećnici su s 19 glasova za usvojili izvješće.

Darko Bijelić najavio je izradu studije za krematorij na pulskom groblju za koji se nada da bi se mogao izraditi u javno-privatnom partnerstvu.

(REX)