Domus Bonus Day

OVE NEDJELJE OBILAZAK APARTMANA
Danas, s po?etkom u 11 sati, u prostorijama Turisti?ke zajednice održala se tiskovna konferencija povodom najave “Dana otvorenih vrata Domus Bonus apartmana” koji ?e se održati u nedjelju, 6. travnja po klasterima: Umag/Novigrad, Pore?, Vrsar/Funtana, Rovinj, Pula/Medulin, Labin/Rabac i Središnja Istra i to samo u odabranim apartmanima koji udovoljavaju standardima Domus Bonus. Konferenciju za novinare su održali direktor Turisti?ke zajednice Istarske županije Tomislav Popovi?, Marino Bre?evi? i suradnica Maša Miheli?, oboje iz tvrtke Communico Pula, vanjskog suradnika Turisti?ke zajednice Istarske županije na razvoju ovog projekta. »Dan otvorenih vrata Domus Bonus apartmana« edukativna je manifestacija, zamišljena i organizirana sa željom da se na neposredan na?in pruže potrebne informacije svima koji se žele baviti komercijalnim pružanjem usluga smještaja u apartmanima, kao i onima koji se ve? bave ovom djelatnoš?u, o tome kako da na najbolji i najkvalitetniji na?in izgrade, dograde, opreme i urede svoje apartmane.
U odabranim apartmanima, koji su ve? postali sastavni dio branda Domus Bonus nalazit ?e se stru?njaci-savjetnici za: dizajn interijera, ure?enje hortikulture, izgradnju bazena, izradu web stranica i predstavnici banaka koji ?e prezentirati svoju ponudu kreditnih linija. Odabrane najreprezentativnije apartmane s oznakom kvalitete Domus Bonus posjetitelji ?e mo?i razgledati i fotografirati, a sa stru?njacima se savjetovati kako na najbolji na?in urediti svoje apartmane i u?initi ih tržišno konkurentnim i još atraktivnijim za postoje?e i nove goste.Na današnjoj je pressici istaknuto kako je danas izuzetno važna prisutnost privatnih iznajmljiva?a na webu, jer telefon i adresa više nisu dovoljni ve? je trend na izravno bukiranje putem web stranice iznajmljiva?a ili preko turisti?ke zajednice na mail iznajmljiva?a. Do sada je ukupno prijavljeno iznajmljiva?a za klasificiranje ovim standardom 500 – tinjak od kojih otprilike 50% zadovoljava kriterije koji su prili?no strogi, a odnose se na ure?enje, kvadraturu i opremljenost. ?este su zamjerke upravo ove stavke, no i ?injenica da mnogi privatni iznajmljiva?i u svojim kapacitetima imaju kombinaciju apartmana razli?ite vrijednosti ili pak jedan studio apartman, a Domus Bonus se može dobiti jedino ako svi kapaciteti udovoljavaju standardu. Ipak, naglašavaju iz Turisti?ke zajednice, radi se na odre?ivanju kriterija za klasificiranje studio apartmana i njihovo vrednovanje Domus Bonus standardom s obzirom da je uvelike prisutan kod mnogih iznajmljiva?a. U sije?nju je tiskan i katalog Domus Bonus apartmana koji je dosta sažet i minimalisti?ki te obuhva?a samo najnužnije informacije o iznajmljiva?u i objektu, dok su detaljnije informacije prezentirane na webu www.istra.hr. na kraju, potrebno je naglasiti da je ulazak u sustav Domus Bonus potpuno besplatan, a osmišljen je da bi se izdvojila i lakše prepoznala kvaliteta na tržištu, naglašavaju iz Turisti?ke zajednice te navode i pozamašni iznos od oko 1 000 000 kn koliko je uloženo u projekt od fotografiranja svakog pojedinog apartmana do tiskanja svih materijala i oglašavanja. Donosimo popis aparmana koji ?e se mo?i posjetiti u nedjelju na razli?itim lokacija po Istri kao i prisutnost pojedinih stru?njaka prilikom obilaska.
Umag/Novigrad
1. Villa Maria, Aleksandar Smilovi?, Sv. Marija na Krasu 22, Umag
- stru?ni savjetnik za izgradnju bazena, OTP banka
2. Villa Lara, Vlado An?eli?, Put maslina 8, Savudrija
- stru?ni savjetnici za ure?enje interijera i hortikulturu
3. Karmen, Karmen Babi?, Istarski Razvod 19, Novigrad
- stru?ni savjetnici za ure?enje interijera, za hortikulturu i web promociju
Pore?
4. Villa Fedora, Fedora Zori?, Pore?ka 20, Nova Vas
- stru?ni savjetnik za ure?enje interijera
5. Villa Lorenzo, Loredana Musizza, Istarske kontrade 77, Vabriga
- stru?ni savjetnik za ure?enje hortikulture
6. Casa Nova, Branko Radov?i?, Višnjanska 8, Pore?
Vrsar/Funtana
7. Matilda, Matilda Brajkovi?, Kapetanova Stancija 1B, Vrsar
- stru?ni savjetnik za izgradnju bazena
8. Villa Linet, Lino & Norinela Božac, Ribarska 2A, Funtana
- stru?ni savjetnik za web promociju
Rovinj
9. Sunshine, Svetlana Jovanovi?, V. Gortana 17, Rovinj
10. Haus Cuvi, Suzana Raši?, G. Giorgeri 1, Rovinj
- stru?ni savjetnici za ure?enje hortikulture i web promociju
11. Villa Mareonda, Ondina Matoševi?, Domenico Biondi 8, Rovinj
- stru?ni savjetnik za ure?enje interijera
Pula/Medulin
12. Oliveto, Manuela i Mladen Cukon, Funtana 1, Medulin
- stru?ni savjetnik za ure?enje interijera
13. Tajana, Gracijela Stankovi?, Lj. Posavskog 22, Pula
- stru?ni savjetnici za ure?enje interijera i izgradnju bazena
14. Sunce & more, Nada Grbin, Valkane 6, Pula
- stru?ni savjetnik za hortikulturu
Labin/Rabac
15. Kaštel Pineta, obitelj Radi?anin, Sv. Martin 32B, Nedeš?ina
- stru?ni savjetnici za ure?enje interijera i hortikulturu
16. Volta, Jasminka Licul, Vre?ari 15, Nedeš?ina
- stru?ni savjetnik za ure?enje interijera
Središnja Istra
17. Bella Vista, Mirjana Kotiga, Gradiziol 1, Motovun
- stru?ni savjetnici za ure?enje interijera i web promociju
18. Volta, Irena Ipša, Matka Laginje 7A, Oprtalj
- stru?ni savjetnik za hortikulturu
19. Zare?ki krov, Danijela Blaškovi?, Slav?i?i 42i, Pazin
- stru?ni savjetnik za hortikulturu   (D.F.)