Do kraja teku?e kazališne sezone još tri premijere

NAJAVLJENE NOVE PRODUKCIJE INK-A
Danas je na konferenciji za tisak u Istarskom narodnom kazalištu predstavljen program drugog dijela kazališne sezone 2007./08. Kao i u prvom dijelu teku?e sezone, u vlastitoj ?e produkciji INK do lipnja realizirati tri premijere. Tako ?e i u ovom dijelu kazališne godine na doma?e daske biti postavljena po jedna plesna i dramska predstava te jedna predstava za djecu. Ve? je za velja?u najavljena plesna predstava »Plavi petak«, autorice Andree Gotovine, uz koju predstavu ostvaruju dvoje mladih plesa?a, tako?er Puljani, Roberta Milevoj i Ivan Blagaj?evi?. U ožujku ?e biti postavljena predstava »Riva i druzi« koju INK koproducira s HNK-om Ivana pl. Zajca i Talijanskom dramom iste mati?ne ku?e iz Rijeke. Koncem kazališne sezone ?lanovi Dramskog studija INK-a imat ?e priliku iznova pokazati nau?eno u predstavi koju ?e, za djecu nešto starijeg uzrasta od vrti?ke djece kojoj su bile namijenjene prethodne dvije predstave za djecu, postaviti Aleksandar Ban?i?, ujedno i voditelj Dramskog studija INK-a.
Osim navedenih premijera, za drugi je dio INK-ove sezone 2007./08. najavljeno ?ak deset gostuju?ih predstava. Pulska ?e publika, uz hrvatske kazališne uspješnice, mo?i pogledati dvije vojvo?anske i nekoliko slovenskih predstava. Susret sa scenskim izri?ajem nastalim izvan granica bivše Jugoslavije, ovdašnja ?e publika ipak morati sa?ekati do uvijek o?ekivanog PUF-a, a dotle se zadovoljiti programom Kinoteke, koji ?e zapo?eti u velja?i prigodnim Ciklusom »Oskara«. (N.T.)