DJ Nino nastupa u Rojcu

OTVARA SE PROSTOR STUDENTSKOG MULTIMEDIJALNOG CENTRA
22. studenog 2007. u 20,00 h u Rojcu ?e biti  otvorene prostorija SMC-a gdje ?e predstavnici Sveu?ilišta, Grada i Županije zajedno sa predstavnicima Studentskog zbora i MC – STUDENT – PULA obi?i najvažniji projekat svih studentskih udruga i organizacija Sveu?ilišta  „Jurja Dobrile“ u Puli. Župan Jakov?i?, rektor Dujani?, te predstavnici Grada Pule sudjelovati ?e na otvaranju prostorija.Program otvaranja sastoji se od prigodne zdravica u ?ast otvorenja kluba ,polusatnog nastupa DJ- NINA  te zakuske i fešte. (IP)