Daus: Potrebna jača podrška poduzetničkim potpornim institucijama!

Daus: Potrebna jača podrška poduzetničkim potpornim institucijama!-121457

IZ SABORSKIH KLUPA
U sklopu rasprave oko prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, zastupnik IDS-a Emil Daus, zaključio je da su izmjene pretežito kozmetičke, ali ipak malo poboljšane.

Zastupnik je istaknuo da je dobro da se reguliraju detalji oko unosa podataka u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture, što bi trebalo doprinijeti boljoj analitici sustava i ojačati nužnost da se reguliraju svi detalji vezani uz poduzetničke zone.

- S druge strane, u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture biti će moguće unijeti samo one subjekte koji imaju određeni pravni status. U manje prepoznatljivom položaju će biti one poduzetničke potporne institucije koje djeluju pod nečijom ingerencijom,  a ne kao zasebni pravni subjekti, primjerice poduzetnički inkubatori. Smatramo da bi njih također bilo dobro unijeti u registar. Ukoliko se želi nadalje razvijati poduzetništvo na regionalnim razinama poput poduzetničkih potpornih institucija koje bi trebale djelovati zapravo na nekomercijalnoj bazi, tada bi trebalo svakako razmisliti o jačanju sustava potpore. Predlažemo izmjenu na način da se u sustav uvede financijska potpora poduzetničkim potpornim institucijama, neovisno o natječajima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, pogotovo za one regionalne razvojne agencije koje ne djeluju na komercijalnoj bazi, a provode aktivnosti u funkciji jačanja poduzetničkog okruženja u županijama gdje se nalaze, govori Daus.

Za sami kraj, zastupnik je potvrdio da će IDS podržati Zakon u prvom čitanju kao znak podrške svakom nastojanju da se unaprijedi poduzetnička infrastruktura u nadi da će predložene nadopune koje su danas iznijete biti uzete u obzir i biti implementirane u zakon do drugog čitanja.