Dani slovenske kulture: Circolo ugostio slovensku tradiciju

DRUGI DAN MANIFESTACIJE

Manifestacija Dani slovenske kulture u svom je drugom danu trajanja pohodila pulski Circolo. Pred mnogobrojnom publikom je nastupila folklorna skupina “Emona” koja je izvela slovenske narodne plesove, a nastupio je i zbor Slovenskog kulturnog društva "Istra". Ovo je prva godina da Društvo samostalno organizira Dane slovenske kulture, a prema dosad vi?enom, obavljaju izvrstan posao.Za danas je predvi?en posebno bogat program koji po?inje ve? u 11 sati kada ?e na Narodnom trgu kod gradske tržnice folklorna skupina “Emona” Puljanima uprili?iti revijalni nastup. Za poslijepodne je u galeriji Slovenskog kulturnog društva “Istra” u 17 sati najavljeno otvaranje izložbe slika Avguste Šantel, umjetnice koja je živjela i stvarala u Puli po?etkom 20. stolje?a i na ?ijim su akvarelima prevladavali istarski i pulski motivi.

Za 19 sati je predvi?en koncert mladih glazbenika polaznika Akademije za glazbu iz Ljubljane u organizaciji Glazbene matice iz Ljubljane s djelima Saše Šantela. Po?etak koncerta je najavljen za 19 sati u crkvi sv. Franje, a program koncerta iz ciklusa “Glazba iz zaborava”, slikara, skladatelja i profesora u ?ast 100-te obljetnice njegovog dolaska na Pazinsku gimnaziju. Naime, Šantl je bio svestran umjetnik koji je, izme?u ostalog, ilustrirao i prvo izdanje Nazorovog “Velog Jože” te koji je prvi uo?io talent Antuna Motike i ponukao ga da studira slikarstvo i time zadužio istarsku umjetni?ku scenu. Donosimo vam fotografije sino?njeg programa u Circolu i pozivamo vas da svakako pohodite neke od danas najavljenih doga?aja. (S. Š./N. L.)