Da sa tvoga puta ne skrenemo…

ODRŽANA IZVANREDNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA „JOSIP BROZ TITO“
Na izvanrednoj skupštini udruženja Josip Broz Tito održanoj u Puli 3. travnja 2008 godine izabrano je devet novih ?lanova predsjedništva  udruženja. Novo predsjedništvo ?ine  Crnobori Ratko, Vladimir Kova?, Mareti? Jadranka, Kapuralin Vladimir, Bošnjak Zora, Raki? Davor, Desnica Jovo, Bubi? Mladen, Uj?i? Mladen. Za predsjednika pulskog ogranaka udruženja Josip Broz Tito izabran je Ratko Crnobori. Nadzorni odbor ?ine Palali? Stojan, Cibrati? Ekrem  i Lovre Jovan. Skupštini je prisustvovao koordinator udruženja umirovljeni admiral Martin Matoševi?, tajnik županijske Udruge antifašisti?kih boraca Tomislav Ravni? te predsjednik udruge Humana (Udruga dobrih ljudi) Milan Vlahovi?. Nakon izbora novih ?lanove predsjedništva podnesen je izvještaj o minulim aktivnostima te je prezentiran program rada udruženja za idu?e razdoblje. (N.M.)