Bruno Nefat – ‘Top s gomile – povijest i nepoznanica’

Bruno Nefat – ‘Top s gomile – povijest i nepoznanica’-55128

PREDAVANJE U PREMANTURI
Udruga u kulturi Fenoliga i Ju Kamenjak pozivaju na predavanje Bruno Nefat – 'Top s gomile – povijest i nepoznanica' koje će se održati u četvrtak, 22. siječnja u 19 sati u Premanturi – 'Škola' na placi. Ulaz je slobodan. (rex/foto arhiva)
Ovu manifestaciju financijski podupire Odsjek za kulturu Županije Istarske
O predavanju …
Tijekom predavanja prezentirati će se nastanak i razvoj artiljerijske bitnice na Gomili (“Gornji Kamenjak”), karakteristike i borbeni curriculum austrougarske haubice 420 mm, te utjecaj koji je razvoj tog artiljerijskog oruđa izvršio na tijek 1.svjetskog rata i kasnija zbivanja u vezi fortifikacijskih objekata.
Biti će također prezentirani materijali objavljeni u tiskanoj literaturi, te na internetu (fotografije, nacrti, video materijal).
 
O predavaču ...
Diplomirani inženjer arhitekture Bruno Nefat diplomu je stekao 1987. na Arhitektonskom fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a postdiplomski studij graditeljskog nasljeđa završio je  1990./1991. u Centru postdiplomskih studija Split.
Od 1988. do 2007.g. obavljao je razne stručne poslove s područja urbanizma, prostornog uređenja i graditeljskog nasljeđa (bivša Općina Pula, te Istarska županija)
Bio je voditelj odsjeka za prostorno planiranje u Sekretarijatu za prostorno planiranje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno-komunalne poslove Općine Pula, pročelnik Odjela za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, a od 2008. je direktor, planer i projektant u trgovačkom društvu „Modus“ d.o.o. Pula
Važniji poslovi:          
izrada uvjeta uređenja prostora za obnovu većeg broja pročelja u povijesnoj jezgri i centru Pule u periodu 1992.-1994., izrada i koordinacija pripremnih radova za prostorni plan županije u periodu 1994.-1998., vođenje izrade prostornog plana županije u periodu 1998.-2002. i izmjena i dopuna istog u periodu 2004.-2005, vođenje izrade prostornih planova uređenja općina Fažana i Bale 2001.-2005., vođenje izrade prostornog plana posebnih obilježja Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag 2002.-2005., koordinacija i suradnja na međuregionalnom projektu L.O.T.O. (Landscape opportunities for territorial organisation) u sklopu INTERREG  III B programa Evropske unije, član Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti za Grad Pulu od 2008. do 2010.                                    
Od 2008. Do danas kao direktor i projektant u trgovačkom društvu Modus d.o.o. sudjelovao kao ko-autor, odnosno glavni projektant u izradi više od 30 konzervatorskih podloga, idejnih i glavnih projekata na objektima unutar zaštićenih kulturnih dobara, te vršio stručni nadzor radova na 6 objekata unutar zaštićenih kulturnih dobara. Uz ostalo, kao voditelj izrade plana, sudjelovao u izradi 10 detaljnih, urbanističkih i prostornih planova u razdoblju 2008.-2014.
Ostalo:                        
- stručni rad "Prostorni razvitak Arsenala i brodogradilišta u Puli u 19. i 20.st."(zbornik"Pula 3000 Pola - prilozi za povijesnu sintezu, C.A.S.H., Pula, 2004.),
- stručni rad "Industrijska arhitektura Pule u razdoblju od 1813. do 1918.", (u sklopu projekta Povijesnog muzeja Istre, 2002.-2005., neobjavljeno),
- stručni suradnik na izdanju "Istarske enciklopedije" (HLZ Miroslav Krleža, Zagreb,2005.),
- ciklus javnih prezentacija i izlaganja pod nazivom "Šest crtica o urbanitetu Pule" u MMC Luka, Pula, 2004.-2005
- predsjednik Društva arhitekata Istre (DAI-SAI) u periodu 1995.-1999.,
- član Predsjedništva DAI-SAI u periodu 1995.-2008.,
- predstavnik DAI-SAI u Skupštini Udruge hrvatskih arhitekata 2004.-2008.