Autorski projekt polaznika Dramskog studija INK-a

SVI SE SNOVI OSTVARUJU TEK DALEKO »IZNAD DUGE«
Ve?eras ?e na maloj sceni Istarskog narodnog kazališta polaznici ?etvrte grupe Dramskog studija INK-a izvesti svoj autorski projekt, predstavu stvorenu pod mentorstvom Marijane Perši?, »Iznad duge«. Mladi autori su poimenice: Leana Ali?, Marko Brai?, Ante Debeljuh, Jan Franjul, Danijela Jaklin, Ela Joki?, Katja Kliman, Martina Kolar, Ela Kupres ?or?evi?, Filip Miloš, Meri Pjani?, Erik Vasovi?, Barbara Vukmirovi? i Joelle Živoli?, a u predstavi su im svojim sudjelovanjem prisko?ili i Patrik Lazi?, direktorica INK-a Gordana Jeromela Kai? te Božidar Smiljani?. I dok se za dramatizaciju i režiju ipak pobrinula mentorica Perši?, autorstvo glazbe, izuzev snimka pjesme Over the Rainbow (H. Arlen/E. Y. Harburg) u izvedbi Judy Garland te glazbe koju izvode Le Mystere des Voix Bulgares, potpisuje Ante Debeljuh koji istu, uz Davora Debeljuha, i izvodi. Zaposlenici INK-a ?ine preostali dio autorskog tima, Dario Družeta dizajnirao je svjetlo, Miodrag Flego majstor je tona, a Goran Šaponja scene, inspicijent je Manuel Kau?i?, a za kostime i rekvizitu predstave skrbi Desanka Stjepanovi?. Stvaranje predstave »Iznad duge« nadišlo je sebi dostatnu svrhu godišnje prezentacije rada Dramskog studija te je dramsko-edukativnim radom »Dramcima« dana mogu?nost širenja vidika putem ideje gra?ene na razumijevanju stradavanja djece u Drugom svjetskom ratu. Isto potvr?uje suvoditeljica Dramskog studija i mentorica autorima ove predstave Marijana Perši?: »U?e?i ponešto i o povijesnim okolnostima Drugog svjetskog rata, više smo dotakli zamišljanja u kakvim se to okrutnim kontekstima može na?i dijete u tom destruktivnom prostoru i vremenu rata, dijete oboružano jedino svojim mislima, osje?ajima, dje?jom igrom, maštom i svojom nevinoš?u. Iz ništavila, patnje i boli sanjan je jedan druga?iji Svijet u kojem nema rata i ubijanja, koji je šareniji, bezbrižniji, veseliji, topliji, gdje se svi snovi ostvaruju. Taj se Svijet nalazi daleko iznad duge.« (N.T.)