A&M Festival

Natje?aj za 11. Art & Music Festival 2007.

1. Natje?aj za 11. Art & Music Festival 2007. otvoren je za solo izvo?a?e i sastave iz cijelog svijeta bez obzira na stil glazbe koju izvode, a koji nemaju objavljeni nosa? zvuka za službeno registriranu diskografsku ku?u.


2. Svaki izvo?a? ili sastav na natje?aj mora poslati najmanje 3 snimljene pjesme i to isklju?ivo na CD-u, te popratni PRESS materijal koji mora sadržavati: a) Kontakt osobu (ime i prezime, ulica i ku?ni broj, grad, država, telefon, mobitel, mail) b) Imena ?lanova grupe c) Kratku biografiju d) Fotografiju grupe (izvo?a?a) e) Web adresu (ukoliko je posjeduju) Sav poslani materijal ne vra?a se pošiljateljima! 


3. Prijave za 11. Art & Music Festival 2007. šalju se na adresu: Art And Music Festival P.P. 201, 52100 Pula, Hrvatska


4. Natje?aj je otvoren od trenutka objavljivanja do 20. svibnja 2007. godine nakon ?ega ?e petero?lani žiri 11. Art & Music Festivala 2007. na osnovu preslušanih snimaka odabrati 8 polufinalista koji ?e nastupati ovog ljeta u Puli.Žiri Festivala, nakon nastupa uživo svih osam izvo?a?a, odabrat ?e dva finalista 11. Art & Music Festivala 2007., dok ?e jednog finalistu izabrati publika, te ?e sva tri izvo?a?a ponovo nastupiti u finalu kada ?e biti proglašen i pobjednik 11. Art & Music Festivala 2007.


5. Pobjednik 11. Art & Music Festivala 2007. za nagradu dobiva mogu?nost potpisivanja ugovora za prvi album u izdanju Dallas/Ciklama Records , kao i mogu?nost snimanja albuma u Studiju PARTYZAN u Puli (60 sati korištenja studija).