Ako IDS ne zna delati , neka prepusti delo Ladonji

TISKOVNA KONFERENCIJA LADONJE
Na današnjoj konferenciji za novinare gradski vijećnik Ladonje Mauricio Licul obratio se medijima uglavnom na temu o Skupštini Istarske županije koja preporuča gradovima i općinama da ustraju u zaštiti prava vlasništva u postupcima kojima Državno odvjetništvo traži
razvlaštenje jedinica lokalne samouprave nad nekadašnjim društvenim zemljištem i upis
Republike Hrvatske kao vlasnika. Iako kako kaže Licul Ladonja ima previše posla s izradom konkretnih prijedloga za ono što treba popraviti u Istri, ali sa obzirom da IDS opet radi igrokaz mora se reagirati. Licul je citirao sam sebe i svoju izjavu iz jednog intervju: ''Kao prvo treba reći da smo mi iz Ladonje za to da bivše društvene nekretnine, koje se nalaze se unutar granica gradova i općina budu vlasništvo tih gradova i općina.Poznato je da je Državno odvjetništvo zatražilo da se na te nekretnine upiše država. Međutim, treba znati da su to predmeti koji traju već duže vrijeme i da su oni sada stavljeni u prvi plan, ne sigurno zbog obrane od preuzimanja već je to spin IDS-a da se odmakne pozornost sa gradnje Plomin-a C
na ugljen zašto je IDS direktno odgovoran. Smatram da postojeći zakonski propisi daju gradovima pravo vlasništva nad tim zemljištem uključujući i park šume. Međutim, znakovito je primijetiti da ni jedan IDS-ov kao ni SDP-ov, ili bilo koji drugi zastupnik iz Istre nisu nikad tražili da Sabor da takvo tumačenje, ili pak da se promijeni propis u korist gradova ukoliko je to potrebno.'' Nakon citiranja samog sebe Mauricio Licul je dodao : '' Dakle, desetak dana nakon moje izjave IDS predlaže upravo to, što znači da je počeo učiti i kopirati dobre stvari. Međutim, očito je da IDS u nedostatku koalicijskih partnera, nota bene u Istri, traži neprijatelja, a manje „neprijatelja" zahtjeva više rada,otvorenosti i poštenja a to je nekome u Istri veliki problem.A kako je krenulo , IDS će početi raspisivati javne natječaje pred izbore gdje će tražiti ponudu za najboljeg neprijatelja Istri.'' Osim toga Licul je  ponovio da je Ladonja za to da zemlja pripada isključivo gradovima i općinama i na kraju je zaključio:  ''Molimo IDS da se ne sprda s inteligencijom građana Istre već da počnu čitati saborsku lektiru kada već to nisu do sada čitali. Te da počnu nešto konkretno delati, a ne izmišljati neprijatelje. Ako IDS ne zna delati , neka prepusti delo Ladonji. '' Vd