800 tisuća kuna za novu umjetnu travu na pomoćnom igralištu Drosine

800 tisuća kuna za novu umjetnu travu na pomoćnom igralištu Drosine-129179

UGOVOR POTPISAN  U MINISTARSTVU TURIZMA I SPORTA 
Gradonačelnik Pule Filip Zoričić danas je s državnim tajnikom Ministarstva turizma i sporta RH Tomislavom Družakom potpisao ugovor vrijedan 800 tisuća kuna za zamjenu umjetne trave na pomoćnom igralištu gradskog stadiona Aldo Drosina.

„Doista me raduje što ćemo zahvaljujući sredstvima Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina, nakon deset godina, zamijeniti umjetnu travu na pomoćnom igralištu na Drosini i obnoviti taj važan dio naše infrastrukture“, rekao je gradonačelnik Filip Zoričić.

Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini Ministarstva turizma i sporta, Gradu Puli  dodijeljena su financijska sredstva za sanaciju, odnosno zamjenu umjetne trave na pomoćnom igralištu gradskog stadiona Aldo Drosina. Vrijednost projekta procijenjena je na 2,3 milijuna kuna, a radovi će biti gotovi najkasnije do kraja 2022. godine.
Osim ulaganja u zamjenu umjetnog travnjaka na gradskom stadionu Aldo Drosina, u narednom razdoblju Grad Pula planira zamijeniti i atletsku stazu na SRC Veruda kao i u ugraditi sustav fotonaponskih modula u Domu sportova Mate Parlov.

U Ministarstvu turizma i sporta u pratnji gradonačelnika Zoričića bila je i nadležna pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade Ivana Sokolov. (REX)