Lifestyle

Kvartet Pro et Contra u srijedu u Peroju

NASTAVLJA SE VODNJANSKO LJETO U sklopu programa "Vodnjansko ljeto" za ovu je srijedu, 1. kolovoza, s po?etkom u 21 sat na perojskom trgu najavljen nastup kvarteta Pro et Contra. Pulske glazbenice, ?lanice ovog...

Proslava Dana Grada Pazina

OBILJEŽAVANJE TRADICIONALNOG VJERSKOG I PU?KOG BLAGDANA "RIM 2007." "Rim 2007." ?e se obilježiti kulturnim i sportskim programima te vjerskim sve?anostima i drugim manifestacijama. Program po?inje 30. i 31. srpnja kada ?e se...

Sin Slavena Letice pozivao novinare na fizi?ki obra?un

ATP UMAG: ZAVRŠNA ZABAVA UZ GUSTAFE I PONEKI ISPAD Kako i prili?i ovakvom doga?aju, za finalno ve?er pripremljena je velika zabava, gdje su kao zvijezde ve?eri nastupili...

Održan 9. “Friends Fashion Night - Portarata 2007.”

VE?ER PULSKIH KREATORA Ve? tradicionalni modni doga?aj na kojemu se predstavljaju doma?i modni kreatori održan je ju?er, s po?etkom u 21 sat i 30 minuta. S obzirom na broj...
Ostanimo povezani
Oglašavanje