Gospodarstvo

Gra?iš?e prepuno posjetitelja

6. SMOTRA VINA U GRA?IŠ?U
Ju?er je u Gra?iš?u održana šesta po redu Smotra vina središnje Istre. Unato? nepovoljnim vremenskim prilikama, snijegu,...

Šesta po redu smotra vina za Uskršnji ponedjeljak

GRA?IŠ?E SUTRA VINSKI CENTAR SVIJETA
Na Uskršnji ponedjeljak 24.ožujka u Gra?iš?u ?e se održati šesta po redu smotra vina centralne Istre...

Fažana-Prostorni plan Istarske županije

FAŽANCI POZVANI DA DOSTAVE PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE NA "PPIŽ"
U skladu s Programom mjera za unapre?enje stanja u prostoru Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 4/07) Istarska ...

Zahtjev za ponavljanje procedure obrade i donošenja GUP-a Grada Pule

KOORDINACIJA ZA DEMOKRATIZACIJU ISTRE – ISTARSKI GROZD
Zbog izostanka participacije gra?ana, udruga gra?ana i stru?ne javnosti u proceduri donošenja GUP-a Pule kao temeljnog dokumenta kojim se zacrtava...
Ostanimo povezani
Oglašavanje