Gospodarstvo

U nedjelju 1. U?karski sajam

PREZENTACIJA AUTOHTONIH PROIZVODA I STARIH ZANATA
U nedjelju 9. rujna na prijevoju poklon u Parku prirode U?ka, održat ?e se 1. U?karski sajam. Namjera je organizatora, Javne ustanove Park prirode U...

Brioni d.d: Rje?e autobusom za Trst i Beograd

BRIONI D.D. MIJENJA PROMETOVANJE ME?UNARODNIH LINIJA
S 10. rujnom mijenja se na?in održavanja me?unarodne linije Pula –Trst radi zatvaranja sezonskih polazaka. Polasci iz Pule predvi?eni su...

Dan je Hrvatskih voda

POKRENUT EKO-NATJE?AJ ZA U?ENIKE
Hrvatske vode i Hrvatske vode Jadranski projekt pokrenule su danas, 7. rujna 2007., na Dan Hrvatskih voda, javno-edukacijsku kampanju u 150 osnovnih i srednjih škola na priobalju koje...

Predstavljeni pore?ki gradski projekti

PORE?KI GRADONA?ELNIK PRIMIO ŽUPANIJSKU DELEGACIJU


Gradona?elnik Pore?a Edi Štifani? s ?lanovima Poglavarstva i suradnicima primio je delegaciju Poglavarstva Istarske županije na ?elu...

Ostanimo povezani
Oglašavanje