Veliki odaziv gra?ana

ME?UNARODNI DAN CRVENOG KRIŽA NA PULSKOJ TRŽNICI

Veliki broj, mahom starijih, gra?ana zaustavljao se u želji da mu volonteri Crvenog križa izmjere tlak ili da, pak, razgledaju što piše na panoima koji su postavljeni za ovu prigodu. U okviru interaktivne radionice posjetitelji punkta Crvenog križa mogli su odgovoriti na dva pitanja koja su im bila postavljena. Nije nam poznato kako je okon?an ovaj dio akcije no programi povodom Me?unarodnog dana Crvenog križa i Hrvatskog tjedna Crvenog križa traju i dalje. (N. M.)

Facebook komentari