Ve?e cijene komunalija i vrti?a

SIK I HUS PROTIV NOVIH POSKUPLJENJA
Sindikalni su se ?elnici u petak u Puli o?itovali o novim poskupljenjima u najskupljem gradu u državi. Povod sazivanja tiskovne konferencije Sindikata Istre i Kvarnera i Hrvatske udruge sindikata, bila je najava gradona?elnika Borisa Mileti?a o poskupljenjima komunalija i pulskih vrti?a. Predsjednik HUS Ozren Matijaševi? rekao je kako je enormno posupljenje cijena sramotno te naglasio kako se u nepunih mjesec dana sindikalna košarica pove?ala za ?ak 17 posto i istaknuo da gra?ani ne smiju biti predmet politi?kih prepucavanja. “Neopravdano je da je Pula najskuplji grad u Hrvatskoj, a gradski oci prave se da ništa ne razumiju te za sve krive sindikate” rekao je Matijaševi? i dodao kako su poskupljenja trebala nastupiti postepeno. “Dodatna su poskupljenja samo dodatno optere?enje na bu?et gra?ana Pule, mislim da se to trebalo napraviti barem na rate, u 12 mjeseci” mišljenja je Matijaševi?. Predsjedništvo SIK-a donijeti ?e odluku o tome kada ?e biti prosvjedi protiv poskupljenja, a Bruno Buli?, predsjednik SIK-a rekao da ?e to biti krajem velja?e, najkasnije po?etkom ožujka. “U srijedu ?e se sastati predstavnici Vlade na ?elu sa Ivom, Sanaderom te potroša?ima i poslodavcima, a Buli? se nada i dolasku gradona?elnika Mileti?a te ?uti njegovo opravdanje za veliki rast cijena. Naglašava kako se, ukoliko se postigne dogovor, prosvjedi ne?e održati. Sindikalni ?elnici traže žurno osnivanje tijela koje ?e pratiti rast cijena te njihovu opravdanost. “Neka kroz korekciju PDV-a vrate stare cijene ili neka njihova pove?anja bar budu opravdana”, zahtijeva Buli?. (P.A.)

Facebook komentari