Vijećnička pitanja na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule

O DIMNJAČARIMA, DIZALIMA, HIDROBAZI, ISLAMSKOG CENTRA, IGRALIŠTIMA ZA PSE...
Vijećnička pitanja na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule, započela su s pitanjima Gordane Ferenčić koju je zanimalo trenutno stanje rada dimnjačara u Puli, te stanje o dizalima.

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Giordano Škuflić je rekao da je kod dimnjačara bio najveći problem nedostatak djelatnika, tj. dimnjačara, što je bio i razlog da se Grad Pula odlučio na koncesiju na koju se javila samo jedna firma Dimnjačar d.o.o. Kako je rekao pročelnik Škuflić, ova firma  također ima problema na terenu, jer mnogi ljudi ne žele da im se pregledavaju dimnjaci, s napomenom da je cijena pregleda ostala ista kao kad su dimnjačari bili pod Gradom Puli, samo što se povećao broj pregleda tijekom godine. Tijekom travnja Grad Pula će se sastati s  odgovornima iz firme Dimnjačar i probati će naći rješenje za sve probleme.  
 
Matić je što se tiče ugradnje dizala za zgrade s tri ili više etaža rekao: ''Dizalo je mnogima prijeko potrebno, bilo zbog smanjene pokretljivosti ili zbog drugih zdravstvenih razloga. Potrebno je i majkama s kolicima, starijim osobama i drugima da ne nabrajam. Hvalevrijedna je ovo inicijativa, budući je ovakav način sufinanciranja većini suvlasnika jedina izgledna mogućnost da lift ugrade. Stoga treba pozdraviti i podržati svaku mogućnost financiranja projekata iz bespovratnih EU fondova koji podižu standard življenja naših sugrađana. Predstoji nam vidjeti kako će se razvijati inicijativa i hoće li ugledati svjetlo dana u bližoj budućnost ili je možda realnije planirati je kroz aktivnosti i programe za novu višegodišnju financijsku perspektivu 2021. – 2027.''

Vijećnica Dunja Račić je pročelnika Škuflića pitala o stanju radova na Hidrobazi i kakvi su planovi za ovu godinu, na što je dobila odgovor da se uređenje nastavlja ove godine, kada je predviđeno oko 3 milijuna kuna za radove, što sredstvima Ministarstva turizma, što sredstvima Grada Pula, a uređivati će se javna rasvjeta, hortikultura i središnjica prostora, a radovi bi trebali biti završeni krajem svibnja.

Sanju Radolović iz SDP-a je zanimalo kako je stanje oko Islamskog centra u Puli, jer u Gradu Puli ima oko 5.000 muslimana.

Na pitanje je odgovorio Gradonačelnik Miletić: ''Islamski centar postoji odavno u Puli u centru grada preko puta ''žute'' škole, ali tamo je veliki problem veličina prostora i parkiranje, pogotovo za vrijeme kada islamski vjernici slave svoje blagdane i kad veliki broj ljudi pohodi centar. Imali smo prijedlog da se džamija s minaretom napravi u Valmadama, ali smo morali zbog stanara tog područja tu mogućnost isključiti. I od zadnjeg sastanka sa predstavnicima islamske zajednice koji je održan prošli tjedan, ne govorimo više o džamiji, nego o islamskom kulturnom centru i predstavnici muslimanske zajednice su pokazali razumjevanje i nadam se da ćemo zajedničkim snagama naći najpovoljnije rješenje za sve, ali ovakav njihov stav nam sada olakšava problem.''

Vijećnica Bruna Jovanović iz IDS-a je postavila pitanje o parkovima za pse i da li će se nakon izgradnje prva dva igrališta ići na još neka igrališta.

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Giordano Škuflić je istaknuo da je su prvobitno bila u planu tri igrališta za pse, ali su napravili ova dva na Sisplacu i u Šijanskoj šumi, jer su u Gradu Puli htjeli vidjeti kako će proći s ova dva igrališta s obzirom da jedno igralište košta 470.000 kuna, a skupa s Mjesnim odborima će vidjeti da li ima potrebe za drugim igralištima.

(dv/foto Manuel Angelini)

Facebook komentari